Proceeding: 2/ZP/2021 Dostawa kruszyw

Konrad Niedośpiał
Miejski Zakład Usług Komunalnych Gorlice
Deadlines:
Published : 12-05-2021 09:54:00
Placing offers : 20-05-2021 13:00:00
Offers opening : 20-05-2021 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - dostawy kruszyw 2021.doc doc 185 2021-05-12 09:54:00 Proceeding
formularz ofertowy 2 2021.doc doc 58.5 2021-05-12 09:54:00 Proceeding
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2 2021.doc doc 15.5 2021-05-12 09:54:00 Proceeding
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 2 2021.doc doc 15 2021-05-12 09:54:00 Proceeding
umowa kruszywa 2 2021.doc doc 38 2021-05-12 09:54:00 Proceeding
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 2 2021.doc doc 18.5 2021-05-12 09:54:00 Proceeding
informacja z otwarcia kruszywa 2021.pdf pdf 68.74 2021-05-31 11:38:10 Public message
informacja o wyborze oferty kruszywa 2 2021.odt odt 23.11 2021-06-09 12:49:45 Public message

Announcements

2021-06-09 12:49 Konrad Niedośpiał Powiadomienie o wyborze ofert

informacja o wyborze [...].odt

2021-05-31 11:38 Konrad Niedośpiał Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-20 13:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 320.133,10 brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 292