Proceeding: ZP.271.1.7.2021 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu jarosławskiego

Deadlines:
Published : 11-05-2021 11:24:00
Placing offers : 26-05-2021 09:00:00
Offers opening : 26-05-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 158.94 2021-05-11 11:24:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 488.76 2021-05-11 11:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 12 Specyfikacja techniczna.pdf pdf 1086.01 2021-05-11 11:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 10 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy ( wzór umowy).doc doc 161 2021-05-11 11:24:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.doc doc 396 2021-05-11 11:24:00 Criterion
Informacja z otwarcia.pdf pdf 640.87 2021-05-26 14:53:01 Public message
Zad. Nr 1 gmina Jarosław i Pawłosiów.pdf pdf 616.72 2021-06-02 14:33:22 Public message
Zad. Nr 2 gmina Laszki i Wiązownica.pdf pdf 616.66 2021-06-02 14:33:22 Public message
Zad. Nr 3 gmina Rokietnica, Chłopice i Radymno.pdf pdf 625.3 2021-06-02 14:33:22 Public message
Zad. Nr 4 gmina Pruchnik i Roźwienica.pdf pdf 623.29 2021-06-02 14:33:22 Public message

Announcements

2021-06-02 14:33 Marcin Cetnarowicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (z podziałem na 4 zadania)

Zad. Nr 1 gmina Jaro [...].pdf

Zad. Nr 2 gmina Lasz [...].pdf

Zad. Nr 3 gmina Roki [...].pdf

Zad. Nr 4 gmina Pruc [...].pdf

2021-05-26 14:53 Marcin Cetnarowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-26 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację łącznie, wszystkich części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 907.000,00 zł (brutto).
- Zadanie nr 1 gmina Jarosław i Pawłosiów - 200.000,00 zł (brutto)
- Zadanie nr 2 gmina gmina Laszki i Wiązownica - 200.000,00 zł (brutto)
- Zadanie nr 3 gmina Rokietnica, Chłopice i Radymno - 250.000,00 zł (brutto)
- Zadanie nr 4 gmina Pruchnik i Roźwienica - 257.000,00 zł (brutto)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załączniki do SWZ.do [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 299