Proceeding: BBA-2.262.11.2021 Wykonywanie usług badania próbek paliw ciekłych (olejów napędowych, benzyn silnikowych E5 i E10) w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa UOKiK za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Katarzyna Szynkaruk-Durlik
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Deadlines:
Published : 07-05-2021 14:32:00
Placing offers : 17-05-2021 11:00:00
Offers opening : 17-05-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 80.1 2021-05-07 14:32:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia badanie paliw ciekłych na stronę.pdf pdf 1471.62 2021-05-07 14:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 99.01 2021-05-07 14:49:39 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.doc (3).pdf pdf 348.6 2021-05-18 09:29:32 Public message
Informacja o wyborze oferty na stronę.pdf pdf 162.63 2021-05-28 07:26:09 Public message

Announcements

2021-05-28 07:26 Katarzyna Szynkaruk-Durlik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-05-18 09:29 Katarzyna Szynkaruk-Durlik Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-17 11:00 Buyer message Zamawiający informuje, że przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 508 152,96 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 248