Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SI.222.4/21 Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik - Pasiecznik o dł. 1,81 km (km 5+270 -7+080) Gmina Lubomierz, Powiat Lwówecki.

Joanna Grzegorek
Powiat Lwówecki
Deadlines:
Published : 07-05-2021 09:58:00
Placing offers : 24-05-2021 09:00:00
Offers opening : 24-05-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu nr2021.BZP 00048098.01.pdf pdf 94.8 2021-05-07 09:58:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia .docx docx 155.14 2021-05-07 09:58:00 Proceeding
SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf pdf 868.54 2021-05-07 09:58:00 Proceeding
zal. nr 3 zobowiazanie innego podmiotu do udostepniania...docx docx 13.56 2021-05-07 09:58:00 Proceeding
zał. nr 1- formularz oferty.docx docx 19.38 2021-05-07 09:58:00 Proceeding
zał. nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia....docx docx 16.25 2021-05-07 09:58:00 Proceeding
zał. nr 4 -oswiadczenie dotyczace przynależności lu braku....docx docx 12.63 2021-05-07 09:58:00 Proceeding
zał. nr 5 - wykas dostw-ułsugrobot budowlanych.docx docx 14 2021-05-07 09:58:00 Proceeding
zał. nr 6 - wykaz osób .docx docx 13.51 2021-05-07 09:58:00 Proceeding
zał. nr 7- wykaz narzędzi....docx docx 13.34 2021-05-07 09:58:00 Proceeding
RYS NR 01_01.pdf pdf 675.89 2021-05-07 09:58:00 Proceeding
kosztorys ofertowy 2510D 1810m.....doc doc 97.5 2021-05-07 09:58:00 Proceeding
zał. nr 8...Umowa.docx docx 39.91 2021-05-07 09:58:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 107.4 2021-05-24 11:25:24 Public message
uniewaznienie postepowania_podpisany.pdf pdf 1095.52 2021-05-25 13:38:29 Public message

Announcements

2021-05-25 13:38 Joanna Grzegorek Informacja o unieważnieniu postępowania nr SI.222-4/21 dla zadania" Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik o dł. 1,81 km (km 5+270-7+080) gmina Lubomierz, Powiat Lwówecki.

uniewaznienie postep [...].pdf

2021-05-24 11:25 Joanna Grzegorek Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik o dł. 1,81 km ( km 5+270-7+080).

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-24 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 660 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 646