Proceeding: ZP.271.5.2021 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2402R Zasów – Wola Żyrakowska – budowa chodnika w km 0+340 – 4+375 w m. Zasów i Mokre” w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach Powiatu Dębickiego na terenie Gminy Żyraków”

Deadlines:
Published : 07-05-2021 00:34:00
Placing offers : 17-05-2021 12:00:00
Offers opening : 17-05-2021 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 106.37 2021-05-07 00:34:00 Proceeding
zal. nr 1 i 2 - Formularz Ofertowy oraz Oś. o braku podstaw wykluczenia.doc doc 71.5 2021-05-07 00:34:00 Proceeding
zal. nr 03 - Zobowiazanie do udostepnienia zasobow.doc doc 36 2021-05-07 00:34:00 Proceeding
zal. nr 04 - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc doc 35.5 2021-05-07 00:34:00 Proceeding
zal. nr 05 - Wykaz opracowanych dokumentacji.doc doc 33.5 2021-05-07 00:34:00 Proceeding
zal. nr 06 - Wykaz osob.doc doc 34.5 2021-05-07 00:34:00 Proceeding
zal. nr 07 - Oswiadczenie wymagane uprawnienia.doc doc 30 2021-05-07 00:34:00 Proceeding
zal. nr 08 - Wzor oswiadczenia w zakresie art.13-14 RODO.doc doc 45.5 2021-05-07 00:34:00 Proceeding
SWZ Dokumentacje Zasów Mokre.rtf rtf 613.82 2021-05-07 00:34:00 Proceeding
zal. nr 09 - Projekt umowy.doc doc 106.5 2021-05-07 00:34:00 Proceeding
ZP.271.5.2021_Zał. graficzny.pdf pdf 7115.92 2021-05-07 00:35:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.81 2021-05-10 10:45:30 Public message
SWZ Dokumentacje Zasów Mokre Poprawiona 10.05.2021.rtf rtf 606.94 2021-05-10 10:45:30 Public message
Zestawienie ofert Róża Zasów.pdf pdf 694.74 2021-05-17 14:50:41 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty Róża Zasów.pdf pdf 611.25 2021-05-21 12:53:24 Public message

Announcements

2021-05-21 12:53 Wojciech Zboch Wybór najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-05-17 14:50 Wojciech Zboch Zestawienie ofert.

Zestawienie ofert Ró [...].pdf

2021-05-17 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 80 000,00 zł
2021-05-10 10:45 Wojciech Zboch Zmiana terminu składania ofert - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i poprawiony SWZ

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ Dokumentacje Zas [...].rtf

2021-05-07 00:35 Wojciech Zboch Załącznik graficzny

ZP.271.5.2021_Zał. g [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 287