Proceeding: ZP.271.3.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruch pieszych na drogach powiatowych Powiatu Dębickiego ": Część 1 : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno – Szynwałd – budowa chodnika w km 1+318 – 2+315 w m. Pilzno” Część 2 : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd – budowa chodnika w km 3+480 – 4+326 w m. Łęki Dolne” Część 3 : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasło – gr. pow. – Jodłowa – gr. pow. - Ryglice – budowa chodnika w km 26+402 – 28+602 w m. Jodłowa”

Deadlines:
Published : 07-05-2021 00:05:00
Placing offers : 17-05-2021 11:00:00
Offers opening : 17-05-2021 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 115.6 2021-05-07 00:05:00 Proceeding
SWZ Dokumentacje Pustków Lipiny.rtf rtf 640.92 2021-05-07 00:05:00 Proceeding
zal. nr 1 i 2 - Formularz Ofertowy oraz Oś. o braku podstaw wykluczenia.doc doc 72.5 2021-05-07 00:05:00 Proceeding
zal. nr 03 - Zobowiazanie do udostepnienia zasobow.doc doc 36 2021-05-07 00:05:00 Proceeding
zal. nr 04 - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc doc 35.5 2021-05-07 00:05:00 Proceeding
zal. nr 05 - Wykaz opracowanych dokumentacji.doc doc 33.5 2021-05-07 00:05:00 Proceeding
zal. nr 06 - Wykaz osob.doc doc 34.5 2021-05-07 00:05:00 Proceeding
zal. nr 07 - Oswiadczenie wymagane uprawnienia.doc doc 30 2021-05-07 00:05:00 Proceeding
zal. nr 08 - Wzor oswiadczenia w zakresie art.13-14 RODO.doc doc 45.5 2021-05-07 00:05:00 Proceeding
zal. nr 09 - Projekt umowy.doc doc 122 2021-05-07 00:05:00 Proceeding
Załączniki graficzne.zip zip 10682.73 2021-05-07 00:21:50 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.71 2021-05-10 10:18:13 Public message
SWZ Dokumentacje Pilzno Łęki Jodłowa Poprawiona 10.05.2021.rtf rtf 670.33 2021-05-10 10:30:21 Public message
zal. nr 1 i 2 - Formularz Ofertowy oraz Oś. o braku podstaw wykluczenia - Poprawiony.doc doc 74 2021-05-14 13:31:23 Public message
Zestawienie ofert Pilzno Łęki Jodłowa.pdf pdf 683.13 2021-05-17 14:47:55 Public message
Zestawienie ofert Pilzno Łęki Jodłowa.pdf pdf 712.24 2021-05-17 14:53:06 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty Pilzno Łęki Jodłowa.pdf pdf 622.67 2021-05-21 12:54:40 Public message

Announcements

2021-05-21 12:54 Wojciech Zboch Wybór najkorzystniejszych ofert.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-05-17 14:53 Wojciech Zboch Zestawienie ofert - Podpisane elektronicznie

Zestawienie ofert Pi [...].pdf

2021-05-17 14:47 Wojciech Zboch Zestawienie ofert.

Zestawienie ofert Pi [...].pdf

2021-05-17 11:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
cz. 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno – Szynwałd – budowa chodnika w km 1+318 – 2+315 w m. Pilzno” - 36 000,00 zł

cz. 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd – budowa chodnika w km 3+480 – 4+326 w m. Łęki Dolne” - 35 000,00 zł

cz. 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasło – gr. pow. – Jodłowa –gr. pow. - Ryglice – budowa chodnika w km 26+402 – 28+602 w m. Jodłowa" - 70 000,00 zł
2021-05-14 13:31 Wojciech Zboch Poprawiony Załącznik nr 1 Formularz oferty z właściwą nazwą zadania.

zal. nr 1 i 2 - Form [...].doc

2021-05-10 10:30 Wojciech Zboch Zmiana terminu składania ofert - Poprawione SWZ

SWZ Dokumentacje Pil [...].rtf

2021-05-10 10:18 Wojciech Zboch Zmiana terminu składania ofert - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-05-07 00:21 Wojciech Zboch Załączniki graficzne

Załączniki graficzne [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 342