Proceeding: DZP.271.15.2021 Przebudowa i remont wraz z przebudową instalacji centralnej sterylizatorni Pawilonu III Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Wyspiańskiego 21 w Bielsku - Białej (II)

Karolina Żyrek
Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 06-05-2021 10:17:00
Placing offers : 08-06-2021 10:00:00
Offers opening : 08-06-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.zip zip 2843.58 2021-05-06 10:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 631.84 2021-05-06 10:17:00 Proceeding
MODYFIKACJA SWZ.pdf pdf 79.43 2021-05-18 12:09:30 Public message
Modyfikacja SWZ.zip zip 254.28 2021-05-20 08:42:05 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 76.67 2021-05-20 08:45:21 Public message
Wykaz ofert.pdf pdf 61.14 2021-06-08 10:51:34 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty.pdf pdf 89.02 2021-06-18 12:23:54 Public message
Kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizacje zadania.pdf pdf 54.44 2021-06-08 10:00:00 Public message

Announcements

2021-06-18 12:23 Karolina Żyrek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-08 10:51 Karolina Żyrek Wykaz ofert

Wykaz ofert.pdf

2021-06-08 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kwota jaką Zamawiają [...].pdf

2021-05-20 08:45 Karolina Żyrek Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-05-20 08:42 Karolina Żyrek Modyfikacja SWZ

Modyfikacja SWZ.zip

2021-05-18 12:09 Karolina Żyrek Modyfikacja SWZ

MODYFIKACJA SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 574