Proceeding: Izp.271.3.2021 MIEJSKI TOR SPRAWNOŚCIOWY

Deadlines:
Published : 05-05-2021 14:14:00
Placing offers : 18-05-2021 10:00:00
Offers opening : 18-05-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 107.46 2021-05-05 14:14:00 Proceeding
SWZ_Izp.271.3.2021.pdf pdf 311.22 2021-05-05 14:14:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 54.5 2021-05-05 14:14:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie wykonawcy.doc doc 53.5 2021-05-05 14:14:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz dostaw.doc doc 69 2021-05-05 14:14:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - zobowiązanie innego podmiotu.doc doc 30 2021-05-05 14:14:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy_MTS.doc doc 116 2021-05-05 14:14:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - dokumetacja projektowa.zip zip 10744.57 2021-05-05 14:14:00 Proceeding
Informacja.pdf pdf 128.74 2021-05-14 15:15:51 Public message
Informacja z otwarcia_Izp.271.3.2021.pdf pdf 120.18 2021-05-18 14:30:04 Public message
Informacja_o_wyborze_Izp.271.3.2021.pdf pdf 123.4 2021-05-31 15:52:01 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf pdf 104.56 2021-05-18 10:00:00 Public message

Announcements

2021-05-31 15:52 Ewa Nowicka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-05-18 14:30 Ewa Nowicka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-18 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia pn. "MIEJSKI TOR SPRAWNOŚCIOWY" zamierza przeznaczyć kwotę 177.755,00 zł brutto.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-05-14 15:15 Ewa Nowicka INFORMACJA

Informacja.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 431