Proceeding: 70/T/W/2021 Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania materiału genetycznego FTA01 dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Jerzy Brzeski
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Department: Wydział Zaopatrzenia KWP Rzeszów
Deadlines:
Published : 05-05-2021 08:29:00
Placing offers : 10-05-2021 08:27:00
Offers opening : 10-05-2021 08:32:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

1) Zakupy KWP w Rzeszowie wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). Wyjątkiem są ogłoszenia o przetargu, gdzie ofertowanie odbywa się w sposób opisany w ogłoszeniu.

2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.

3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

4) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

5) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy, jednak jeśli tak będzie to KWP Rzeszów opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informacje o wyniku.

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu  i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty.

Adres dostawy:  Magazyn KWP w Rzeszowie ul. Podkarpacka 15c  35-082 Rzeszów

W przypadku pytań:- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel 178582812 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.  


----------------------------------------------------------------------------

Przedmiotem postępowania jest dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania materiału genetycznego FTA01 dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Wymagana akceptacja warunków umowy.

Zamówienie podstawowe z prawem opcji (ilości w załączniku nr 1).

Dostawy będą realizowane sukcesywnie w zależności od posiadanych środków finansowych.

Adres dostawy:  Magazyn KWP w Rzeszowie ul. Podkarpacka 15c, 35-082 Rzeszów

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
umowa z opcją (zestawy DNA).doc doc 69.5 2021-05-05 08:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - specyfikacja pakietów DNA 2021.doc doc 66 2021-05-05 08:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy.xls xls 38 2021-05-05 08:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy - zamówienie częściowe.xls xls 38.5 2021-05-05 08:29:00 Proceeding
Zał. nr 4 _ Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx docx 23.08 2021-05-05 08:29:00 Proceeding
Zał. nr 5 _ Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy_formularz ofertowy.docx docx 18.38 2021-05-05 08:29:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pakiet kryminalistyczny załącznik nr 1 - specyfikacja pakietów kryminalistycznych do pobierania materiału genetycznego FTA01 1800 set Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Jarosława Dąbrowskiego 30
35-036, Rzeszów
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4723 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Umowa - Akceptacja warunków umowy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 136