Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 18/ZP/21 Wykonanie remontu elewacji budynku nr 5 – Etap I – izolacje, na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 04-05-2021 13:28:00
Placing offers : 20-05-2021 09:00:00
Offers opening : 20-05-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d90b99-e1fc-96d2-9eb8-a0000133c434.pdf pdf 93.37 2021-05-04 13:28:00 Proceeding
SWZ 18.pdf pdf 1636.91 2021-05-04 13:28:00 Proceeding
SWZ 18.docx docx 354.32 2021-05-04 13:28:00 Proceeding
01_EL_Specyfikacja techniczna-elektryka.pdf pdf 207.08 2021-05-04 13:28:00 Proceeding
Budynek 5_STWIORB_amw _ kanalizacja deszczowa.pdf pdf 840.91 2021-05-04 13:28:00 Proceeding
Decyzja 60z_2019_MCH.pdf pdf 318.73 2021-05-04 13:28:00 Proceeding
Decyzja_64z_2018_MH.pdf pdf 274.53 2021-05-04 13:28:00 Proceeding
OPZ Załącznik nr 1 Zakres prac izolacje_skan.pdf pdf 142.25 2021-05-04 13:28:00 Proceeding
OPZ Załącznik nr 2 Schemat branża sanitarna_KDskan.pdf pdf 298.92 2021-05-04 13:28:00 Proceeding
Projekt 60z_2019_MCH.pdf pdf 44878.69 2021-05-04 13:28:00 Proceeding
Projekt_64z_2018_MH_1_3.pdf pdf 8879 2021-05-04 13:28:00 Proceeding
Projekt_64z_2018_MH_2_3.pdf pdf 5535.49 2021-05-04 13:28:00 Proceeding
Projekt_64z_2018_MH_3_3.pdf pdf 1310.74 2021-05-04 13:28:00 Proceeding
Projekt_sanitarny.pdf pdf 16293.72 2021-05-04 13:28:00 Proceeding
przed. bud nr 5 - izolacja ścian fundamentowych cz I z kanalizacją deszczową 1.pdf pdf 116.01 2021-05-04 13:28:00 Proceeding
STWiORB AMWbud 5.pdf pdf 755.8 2021-05-04 13:28:00 Proceeding
informacja z otwarcia 18.pdf pdf 118.73 2021-05-20 09:34:14 Public message
Zawiadomienie o wyborze 18.pdf pdf 540.78 2021-06-14 11:37:08 Public message
18 Informacja o finansowaniu.docx docx 207.56 2021-05-20 09:00:00 Public message

Announcements

2021-06-14 11:37 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-05-20 09:34 Zamówienia Publiczne Informacja z sesji otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-20 09:00 Buyer message Informacja o wysokości środków

18 Informacja o fina [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 570