Proceeding: 2021/S 086-223544 Dostawa 3 używanych niskopodłogowych autobusów miejskich (1 jednoczłonowy, 2 przegubowe) dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitarnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Henryk Donocik
Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitarnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Deadlines:
Published : 04-05-2021 11:29:00
Placing offers : 07-06-2021 12:00:00
Offers opening : 07-06-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.13 2021-05-04 11:29:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 684.58 2021-05-04 11:29:00 Proceeding
Załączniki.zip zip 250.53 2021-05-04 11:29:00 Proceeding
Zmiana SWZ.pdf pdf 295.9 2021-05-21 12:05:36 Public message
Pytania i odpowiedzi. Zmiana SWZ.pdf pdf 845.82 2021-05-27 13:50:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 214.26 2021-06-07 13:32:02 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 171.63 2021-06-07 11:47:31 Public message
Kwota _sprostowanie.pdf pdf 179.11 2021-06-07 12:12:25 Public message

Announcements

2021-06-07 13:32 Henryk Donocik Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-07 12:12 Henryk Donocik Sprostowanie do kwoty jaką zamawiający zamierz przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Kwota _sprostowanie. [...].pdf

2021-06-07 11:47 Henryk Donocik Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie. [...].pdf

2021-05-27 13:50 Henryk Donocik Pytania i odpowiedzi. Zmiana SWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-05-21 12:05 Henryk Donocik Zmiana SWZ

Zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 816