Proceeding: ZP.260.7.2021 Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25

Deadlines:
Published : 30-04-2021 14:16:00
Placing offers : 12-05-2021 10:00:00
Offers opening : 12-05-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.26 2021-04-30 14:16:00 Proceeding
SWZ - sprzątanie Warszawa.pdf pdf 15713.55 2021-04-30 14:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - OPZ.pdf pdf 6874.58 2021-04-30 14:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - Formularz oferty.doc doc 88.5 2021-04-30 14:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące wykluczenia i spełnienia warunków.docx docx 23.8 2021-04-30 14:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx docx 25.25 2021-04-30 14:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby.docx docx 23.55 2021-04-30 14:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - Wykaz wykonanych usług.doc doc 38 2021-04-30 14:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.doc doc 48.5 2021-04-30 14:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 - Wykaz narzędzi.doc doc 49 2021-04-30 14:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 120.5 2021-04-30 14:16:00 Proceeding
Do Wykonawców.pdf pdf 1305.32 2021-05-10 08:25:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 289.35 2021-05-12 12:08:50 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przaznaczyć.pdf pdf 313.02 2021-05-12 10:04:56 Public message
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania - sprzątanie Warszawa.pdf pdf 606.96 2021-06-15 13:36:19 Public message

Announcements

2021-06-15 13:36 Daniel Igielski Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie o rozstrz [...].pdf

2021-05-12 12:08 Daniel Igielski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-12 10:04 Daniel Igielski Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-05-10 08:25 Urszula Żołek W załączeniu odpowiedzi na pytania

Do Wykonawców.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 465