Proceeding: ZP.271.4.2021 „Remont drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa w km 4+640,00 – 6+230,00 oraz 7+630,00 – 11+200,00 wraz z remontem przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączałka i Smarżowa. Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa w 8+769 w m. Bączałka”

Deadlines:
Published : 30-04-2021 16:34:00
Placing offers : 20-05-2021 11:00:00
Offers opening : 20-05-2021 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 118.19 2021-04-30 16:34:00 Proceeding
zal. nr 03 - Zobowiazanie do udostepnienia zasobow.doc doc 36 2021-04-30 16:34:00 Proceeding
zal. nr 04 - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc doc 35 2021-04-30 16:34:00 Proceeding
zal. nr 05 - Wykaz robot.doc doc 33.5 2021-04-30 16:34:00 Proceeding
zal. nr 06 - Wykaz osob.doc doc 35 2021-04-30 16:34:00 Proceeding
zal. nr 07 - Oswiadczenie wymagane uprawnienia.doc doc 29.5 2021-04-30 16:34:00 Proceeding
zal. nr 08 - Wzor oswiadczenia w zakresie art.13-14 RODO.doc doc 46 2021-04-30 16:34:00 Proceeding
Dokumentacja.zip zip 132764.34 2021-04-30 16:34:00 Proceeding
zal. nr 1 i 2 - Formularz Ofertowy oraz Oś. o braku podstaw wykluczenia.doc doc 69.5 2021-04-30 16:34:00 Proceeding
zal. nr 09 - Projekt umowy.doc doc 195.5 2021-04-30 16:34:00 Proceeding
SWZ 1319R Brzostek-Smarżowa.rtf rtf 614.03 2021-04-30 16:37:13 Public message
SWZ 1319R Brzostek-Smarżowa poprawiony.rtf rtf 613.05 2021-04-30 16:42:16 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf pdf 34.39 2021-05-05 23:00:27 Public message
PW remont DP1319R_v2.pdf pdf 443.05 2021-05-14 14:06:17 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ - ZP.271.4.2021 - 18.05.2021.pdf pdf 866 2021-05-18 10:46:46 Public message
Zestawienie ofert Brzostek-Smarżowa.pdf pdf 706.67 2021-05-20 13:43:18 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty Brzostek-Smarżowa.pdf pdf 746.41 2021-05-25 12:29:58 Public message

Announcements

2021-05-25 12:29 Wojciech Zboch Wybór najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-05-20 13:43 Wojciech Zboch Zestawienie ofert.

Zestawienie ofert Br [...].pdf

2021-05-20 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 5 868 119,79 zł
2021-05-18 10:46 Wojciech Zboch Wyjaśnienia treść SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-05-14 14:06 Wojciech Zboch Poprawiony plik dokumentacji technicznej - Opis części drogowej

PW remont DP1319R_v2 [...].pdf

2021-05-05 23:00 Wojciech Zboch Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-04-30 16:42 Wojciech Zboch Specyfikacja Warunków Zamówienia - poprawiony numer ogłoszenia BZP

SWZ 1319R Brzostek-S [...].rtf

2021-04-30 16:37 Wojciech Zboch Specyfikacja Warunków Zamówienia

SWZ 1319R Brzostek-S [...].rtf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1279