Proceeding: SI.222-3/21 Remont drogi powiatowej nr 2518D Chmielno-Zbylutów o dł. 2,33 km (0+700 - 0+030) na terenie Powiatu Lwóweckiego.

Joanna Grzegorek
Powiat Lwówecki
Deadlines:
Published : 30-04-2021 10:57:00
Placing offers : 17-05-2021 10:00:00
Offers opening : 17-05-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d90ba4-672a-1159-9eb8-a000018cc352.pdf pdf 95.77 2021-04-30 10:57:00 Proceeding
Kosztorys ofertowy.doc doc 77 2021-04-30 10:57:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia .docx docx 152.98 2021-04-30 10:57:00 Proceeding
specyfikacjie techniczne 2518D.doc doc 1547 2021-04-30 10:57:00 Proceeding
zal. nr 3 zobowiazanie innego podmiotu do udostepniania...docx docx 13.44 2021-04-30 10:57:00 Proceeding
zał. nr 1 - formularz oferty.docx docx 19.32 2021-04-30 10:57:00 Proceeding
zał. nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia....docx docx 16.27 2021-04-30 10:57:00 Proceeding
zał. nr 4 -oswiadczenie dotyczace przynależności lu braku....docx docx 12.63 2021-04-30 10:57:00 Proceeding
zał. nr 5 - wykas dostw-ułsugrobot budowlanych.docx docx 13.88 2021-04-30 10:57:00 Proceeding
zał. nr 6 - wykaz osób .docx docx 13.42 2021-04-30 10:57:00 Proceeding
zał. nr 7- wykaz narzędzi....docx docx 13.31 2021-04-30 10:57:00 Proceeding
zał. nr 8- wzór umowy.docx docx 46.5 2021-04-30 10:57:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia .docx docx 154.27 2021-05-05 14:08:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #452959.pdf pdf 41.48 2021-05-17 12:49:19 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oderty.pdf pdf 634.75 2021-05-28 11:59:38 Public message

Announcements

2021-05-28 11:59 Joanna Grzegorek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr SI.222-3/21 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 2518D Chmielno -Zbylutów o dł. 2,33 km (0+700-3+030)

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-05-17 12:49 Joanna Grzegorek Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na "Remont drogi powiatowej nr 2518D Chmielno -Zbylutów - Skorzynice w km 0+700-3+030 o dł. 2,33 km"

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-17 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 1 698 236,00 zł brutto
2021-05-05 14:08 Joanna Grzegorek Zmiana zapisów w pkt XV SWZ.

Specyfikacja Warunkó [...].docx

2021-04-30 11:08 Joanna Grzegorek Sprostowanie omyłki w oznaczeniu kilometrażu drogi powinno być " Remont drogi powiatowej nr 2518D Chmielno-Zbylutów o dł. 2,33 km (0+700 - 3+030) na terenie Powiatu Lwóweckiego". Błąd polegał na wpisaniu 0+700-0+030.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 673