Proceeding: Dostawa 26 sztuk licencji oprogramowania ABBYY FineReader PDF 15 Corporate na potrzeby Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 29-04-2021 12:57:00
Placing offers : 10-05-2021 12:56:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Oprogramowanie ABBYY FineReader PDF 15 Corporate zawierające JEDNOCZESNY DOSTĘP (Oprogramowanie FineReader - licencje zbiorcze w wersji certyfikowanej  dla Instytucji Państwowych - licencje zawierające jednoczesny dostęp), wsparcie aktualizacji na 1 rok.

 

Licencje nie są ograniczone czasowo i zawierają:

- certyfikat opisujący użytkownika oraz rodzaj licencji;

- interface użytkownika w języku polskim;

- darmowe wsparcie techniczne klienta końcowego w języku polskim do dwóch wersji wstecz;

- obligatoryjne wsparcie techniczne oraz aktualizacji klienta końcowego wliczone w cenę licencji na pierwszy rok.


Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez sąd prawidłowo wystawionej faktury         

               

Wykonawca dostarczy fakturę na poniższy adres:

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2021-05-11 10:15 Maciej Jaworski Dzień dobry.

Postępowanie: Dostawa 26 sztuk licencji oprogramowania ABBYY FineReader PDF 15 Corporate na potrzeby Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zostało anulowane.

Z poważaniem.
Maciej Jaworski

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Oprogramowanie ABBYY FineReader PDF 15 Corporate - 26 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do dnia 28.05.2021 roku. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 486