Proceeding: Zakup wraz z dostawą filtrów do centrali wentylacyjnej w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka" w Starachowicach

Monika Mazurkiewicz
Urząd Miejski Starachowice
Deadlines:
Published : 29-04-2021 12:15:00
Placing offers : 05-05-2021 09:30:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT


Gmina Starachowice zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup wraz z dostawą:


 • 18 sztuk filtrów kieszeniowych G4, ilość kieszeni: 5, wymiary: 428 x 428 x 300 mm,

 • 18 szt filtrów kieszeniowych G4, ilość kieszeni 5, wymiary: 428 x 287 x 300 mm.

 • 4 szt filtrów płaskich do klimakonwektorów G4, wymiary: 210 x 980 mm

 • 4 szt filtrów płaskich do klimakonwektorów G4, wymiary: 210 x 580 mm

Gwarancja: wszystkich produktów min. 36 miesięcy. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

Termin realizacji zamówienia: 14 dni – warunek konieczny od otrzymania zlecenia przesłanego za pośrednictwem maila.

W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Wykonawcy.

Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.

Płatność: przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą przesłaną pod wskazany przez Zamawiającego adres.

Kryterium wyboru oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: Cena- 100% brutto.

Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę cenową należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS.

 2. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartość brutto całego przedmiotu zamówienia.

 3. Do oferty należy przedłożyć formularz oferty- załącznik nr 1.

 4. Termin składania ofert- 05.05.2021 do godz. 9:30

Badania ofert:

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 2. Oferta zostanie odrzucona jeśli:

 1. jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym

 2. Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających.

Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.

Dodatkowych pytań proszę o kontakt:

dot. zamówienia- Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego
w Starachowicach, pokój nr 26, tel. 41 273 82 83, gospodarczadzial@starachowice.eu

dot. technicznych- Dariusz Minda tel. kom. 661-184-334- konserwator obiektu Miejska Hala Targowa „Galeria Skałka”.


Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 41/2738283.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

 • tel. 22 101 02 02

 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie.pdf pdf 66.35 2021-04-29 12:15:00 Proceeding
Formularz ofertowy.pdf pdf 47.59 2021-04-29 12:15:00 Criterion

Announcements

2021-05-06 13:04 Monika Mazurkiewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania pod nazwą: „Zakup wraz z dostawą filtrów do centrali wentylacyjnej w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka" w Starachowicach (ID 452488)". W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: SM-FILTER SEBASTIAN MICHALAK. Uzasadnienie oceny i wyboru: oferta spełniała wymagane kryterium wyboru oferty. Wpłynęły oferty: 1. SM-FILTER SEBASTIAN MICHALAK- z ceną ofertową brutto: 969,24 zł 2. "REMARK - KAYSER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- z ceną ofertową brutto: 1.124,22 zł 3. VENTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- z ceną ofertową brutto: 1.323,48 zł 4. BITEKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- z ceną ofertową brutto: 1.394,82 zł 5. SAWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- z ceną ofertową brutto: 1.680,67 zł 6. FILTERTECH Sp. z o. o. Sp.K.- z ceną ofertową brutto:2.066,89 zł.
2021-05-06 13:03 Monika Mazurkiewicz The message was withdrawn by the Buyer.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zakup wraz z dostawą filtrów łączna wartość zamówienia wszystkich filtrów z dostawą 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5764 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy.p [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 14 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 169