Proceeding: ROPS.X.2205.13.2021 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu typu: automatyczne dozowniki do bezdotykowej dezynfekcji rąk

Deadlines:
Published : 29-04-2021 11:33:00
Placing offers : 09-05-2021 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do składania ofert poprzez poniższy formularz ofertowy.

Proszę w formularzu o wpisanie jednostkowej ceny netto. 

Proszę o dodanie niezbędnych załączników potwierdzających warunki uczestnictwa w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowany sprzęt warunków technicznych opisanych w zapytaniu.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia oraz procedury znajdą Państwo w załączonym Zapytaniu ofertowym.

W przypadku pytań

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego udziela:

·         w kwestiach merytorycznych

            Kamila Wejman email: kamila.wejman@rops.poznan.pl

   Edyta Antkowiak email: edyta.antkowiak@rops.poznan.pl

·         w kwestiach procedury

Katarzyna Sieradzka email: katarzyna.sieradzka@rops.poznan.pl

 

Pytania  związane z obsługą platformy - proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00 ,tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. ROPS.X.2205.13.2021_ zapytanie ofertowe_stacje do dezynfekcji.pdf pdf 284.2 2021-04-29 11:33:00 Proceeding
2. Załącznik nr 1_Wzór umowy_ROPS.X.2205.13.2021.pdf pdf 335.27 2021-04-29 11:33:00 Proceeding
4. Załącznik nr 3_Zdjęcie poglądowe umieszczenia kolorowej naklejki, takblicy.JPG JPG 127.17 2021-04-29 11:33:00 Proceeding
3. Załącznik nr 2_Wykaz wykonanych dostaw_ROPS.X.2205.13.2021.docx docx 111.76 2021-04-29 11:33:00 Criterion
Protokół z postępowania_ROPS.X.2205.13.2021_skan.pdf pdf 194.75 2021-05-20 14:34:07 Public message

Announcements

2021-05-20 14:34 Katarzyna Sieradzka Protokół z postępowania

Protokół z postępowa [...].pdf

2021-05-06 11:36 Katarzyna Sieradzka Pytanie do postępowania

Czy Zamawiający dopuści kabel zasilający o długości 116 cm długości?

odp.: Zamawiający dopuści kabel zasilający wskazany w pytaniu, pod warunkiem, że produkt spełnia wszystkie pozostałe parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
2021-05-06 11:13 Katarzyna Sieradzka Pytania do postępowania

1. Czy dopuszczają Państwo urządzenia wyposażone w zbiornik o pojemności 600 ml?

odp.: Zamawiający nie dopuszcza (ze względu na dedykowane płyny o
pojemności 1000 ml).

2. Czy dozowniki w standardzie prócz baterii mają posiadać również zasilacz?

odp.: Dozowniki muszą zawierać w zestawie baterie oraz zasilacz.
Zgodnie z zapisem w opisie przedmiotu zamówienia wymagane jest, aby urządzenie posiadało zasilanie sieciowe i bateryjne (2 w 1). Zamawiający wymaga aby kabel zasilający do dozownika miał długość co najmniej 2,5 m, a w zestawie znajdowały się baterie”.
Zasilacz powinien być integralną częścią urządzenia, i powinien znajdować się w zestawie wraz
z bateriami oraz kablem zasilającym o długości co najmniej 2,5 m.

3. Czy urządzenia mają być dostarczone wraz ze stojakiem w formie złożonej lub do samodzielnego montażu?

odp.: Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzeń do samodzielnego złożenia pod
warunkiem, że wszystkie jego elementy oraz narzędzia konieczne do złożenia samodzielnego, będą znajdowały się w jednym opakowaniu wraz z czytelną instrukcją

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 automatyczne dozowniki do bezdotykowej dezynfekcji rąk - dozownik wykonany z tworzywa ABS o dużej odporności na alkohol (z przeznaczeniem do płynów dezynfekujących do rąk zawierających duże stężenie alkoholu), - możliwość zawieszenia na ścianie lub postawienia na podstawie, - automatyczna aktywacja urządzenia po zbliżeniu dłoni do dozownika, - dozownik wyposażony w zbiornik do samodzielnego uzupełniania produktu dezynfekującego o pojemności 1 000 ml, - płyn do dezynfekcji dozowany w formie sprayu, - dozownik zamykany na kluczyk, - zasilanie sieciowe i bateryjne (2 w 1). Zamawiający wymaga aby kabel zasilający do dozownika miał długość co najmniej 2,5 m, a w zestawie znajdowały się baterie, - urządzenie wyposażone w stabilną podstawę z możliwością regulacji wysokości, na której znajduje się dozownik, umożliwiającej korzystanie z urządzenia przez dzieci oraz osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim, - urządzenie samodzielnie odmierzające ilość dozowanego płynu do dezynfekcji z możliwością ustawienia dozy 0,4 ml lub 0,8 ml, - stojak wyposażony w tackę ociekową, - urządzenie posiadające certyfikat CE, - gwarancja producenta na co najmniej 12 miesięcy od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego 142 pc. - (0)
2 automatyczne dozowniki do bezdotykowej dezynfekcji rąk przyjazna dla dzieci pod kątem graficznym, np. poprzez zastosowanie kolorowej naklejki na samym dozowniku lub zamocowaniu dodatkowej tablicy pcv o dowolnym kształcie, z kolorowym nadrukiem, odpornym n - wymagania jak wyżej Dodatkowo: Zamawiający wymaga, aby część dozowników w ilości 134 sztuki była przyjazna dla dzieci pod kątem graficznym, np. poprzez zastosowanie kolorowej naklejki na samym dozowniku lub zamocowaniu dodatkowej tablicy pcv o dowolnym kształcie, z kolorowym nadrukiem, odpornym na zmywanie i działanie mechaniczne. Wymagane minimalne wymiary naklejki lub tablicy: 16 cm x 16 cm. Naklejka lub tablica powinna zawierać kolorowy bajkowy wzór lub kolorową grafikę o charakterze edukacyjnym (np. przedstawiającą technikę prawidłowego mycia rąk w formie atrakcyjnej dla dzieci) 134 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4723 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. - Proszę wpisać TAK i załączyć skany dokumentów potwierdzające spełnianie wymagań zamawiającego np. specyfikację techniczną w języku polskim, zdjęcie produktów, potwierdzenie zarejestrowania urządzenia jako produkt medyczny. Attachment required (0)
3 Termin realizacji - nie dłuższy niż 21 dni od dnia podpisania umowy - max 21 dni od dnia podpisania umowy. Proszę podać deklarowany termin realizacji - ilość dni od dnia podpisania umowy. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wizualizacja graficzna przeznaczona dla część dozowników - Proszę wpisać TAK i dołączyć proponowaną wizualizację graficzną z motywem bajkowym przyjazną dla dzieci, przeznaczoną dla części dozowników Attachment required (0)
6 Spełniam warunek dotyczący dostaw - Wykaże w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie minimum jednej dostawy (do użytkownika końcowego) obejmującej dostarczenie automatycznych dozowników do bezdotykowej dezynfekcji rąk o wartości co najmniej 25 000 zł brutto. Attachment required

3. Załącznik nr 2_Wy [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 304