Proceeding: 3/DZP/2021 Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27

Deadlines:
Published : 27-04-2021 15:02:00
Placing offers : 25-05-2021 09:30:00
Offers opening : 25-05-2021 09:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.38 2021-04-27 15:02:00 Proceeding
SWZ.docx docx 911.86 2021-04-27 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 8, 9 i 10 do SWZ.zip zip 164115.99 2021-04-27 15:02:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ.docx docx 29.75 2021-05-11 12:44:05 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.51 2021-05-11 12:44:05 Public message
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja.docx docx 33.81 2021-05-19 11:03:31 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 52.5 2021-05-19 11:03:31 Public message
T.j. załącznika nr 8 do SWZ - przedmiary.zip zip 1689.14 2021-05-19 11:03:31 Public message
Załączniki.zip zip 1509.63 2021-05-19 11:03:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert które mogą podlegać negocjacjom.docx docx 23.9 2021-05-25 14:54:40 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx docx 16.75 2021-07-15 14:44:29 Public message
Ogłoszenie o wyniku..pdf pdf 72.03 2021-07-26 15:16:46 Public message

Announcements

2021-07-26 15:16 Mariusz Rakowski Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2021-07-15 14:44 Mariusz Rakowski Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].docx

2021-05-25 14:54 Mariusz Rakowski Informacja z otwarcia ofert które mogą podlegać negocjacjom

Informacja z otwarci [...].docx

2021-05-25 09:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 4 651 502,30 zł brutto, w tym:
Część 1: 3 932 526,73 zł gross
Część 2: 718 975,57 zł brutto
2021-05-19 11:03 Mariusz Rakowski Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ wraz z załącznikami, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

T.j. załącznika nr 8 [...].zip

Załączniki.zip

2021-05-11 12:44 Mariusz Rakowski Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1678