Proceeding: ZP.272.6.2021 Wykonanie koszenia traw i chwastów w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz ich bieżące utrzymanie.

Zespół Zamówień Publicznych
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 27-04-2021 14:08:00
Placing offers : 05-05-2021 08:30:00
Offers opening : 05-05-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ ZP.272.6.2021.pdf pdf 12271.77 2021-04-27 14:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 30.56 2021-04-27 14:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 40 2021-04-27 14:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc doc 37.5 2021-04-27 14:08:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 4025.86 2021-04-27 14:08:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - oświadczenie podmiotu.docx docx 21.59 2021-04-27 14:08:00 Proceeding
Załącznik nr A - Specyfikacja Techniczna.pdf pdf 1353.89 2021-04-27 14:08:00 Proceeding
Informacja o kwocie ZP.272.6.2021.pdf pdf 211.2 2021-05-05 08:36:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP.272.6.2021.pdf pdf 230.24 2021-05-05 09:24:31 Public message

Announcements

2021-05-05 09:24 Zespół Zamówień Publicznych INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-05 08:36 Zespół Zamówień Publicznych INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 216