Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.6.2021 „Budowa drogi gminnej Nr 120414C – Skrwilno – Mościska”.

Alicja Siemiątkowska
Gmina Skrwilno
Deadlines:
Published : 27-04-2021 13:18:00
Placing offers : 12-05-2021 12:00:00
Offers opening : 12-05-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Budowa drogi gminnej Nr 120414C - Skrwilno - Mościska.pdf pdf 322.03 2021-04-27 13:18:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 56.5 2021-04-27 13:18:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Ośw. dot. podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków.doc doc 33 2021-04-27 13:18:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu.doc doc 30.5 2021-04-27 13:18:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ Wzór umowy na wykonanie robót.doc doc 128 2021-04-27 13:18:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 30 2021-04-27 13:18:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 125.37 2021-04-27 13:18:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ Wykaz robót budowlanych.doc doc 33.5 2021-04-27 13:18:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc doc 35 2021-04-27 13:18:00 Proceeding
Przedmiar robót - branża drogowa i teletechniczna.xlsx xlsx 25.84 2021-04-27 13:18:00 Proceeding
DOKUMENTACJA_GEOLOGICZNA.zip zip 13084.83 2021-04-27 13:18:00 Proceeding
TOM_I_PZT.zip zip 9099.1 2021-04-27 13:18:00 Proceeding
TOM_II_BRANZA_DROGOWA.zip zip 11706.71 2021-04-27 13:18:00 Proceeding
TOM_III_BRANZA_TELE.zip zip 7084.12 2021-04-27 13:18:00 Proceeding
TOM_IV_ORDD.zip zip 5923.35 2021-04-27 13:18:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 81.1 2021-04-27 15:26:49 Proceeding
informacja z sesji otwarcia ofert 12.05.2021 r..pdf pdf 154.13 2021-05-12 13:12:26 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Strona Zamawiającego.pdf pdf 153.74 2021-05-20 13:55:51 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.65 2021-06-02 09:57:40 Public message

Announcements

2021-06-02 09:57 Alicja Siemiątkowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-05-20 13:55 Alicja Siemiątkowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.05.2021 r.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-05-12 13:12 Alicja Siemiątkowska Informacja z sesji otwarcia ofert 12.05.2021 r.

informacja z sesji o [...].pdf

2021-05-12 12:00 Buyer message Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć 3.880.196,93 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 813