Proceeding: RZ/8/D/2021 Zapytanie poniżej progu - dostawy. Materiały profilaktyczne - worki/plecaki odblaskowe.

Deadlines:
Published : 23-04-2021 14:44:00
Placing offers : 04-05-2021 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

SZANOWNI PAŃSTWO, KOREKTA W ZWIĄZKU Z PRZEOCZONYM DROBNYM BŁĘDEM W OPZ (ZAŁĄCZNIKU) LOGO NA WORKU MA BYĆ JEDNOKOLOROWE, TYCH KTÓRZY JUŻ ZŁOŻYLI OFERTY NA WIELOKOLOROWE PROSZĘ O KOREKTĘ już złożonych wniosków w oparciu o skorygowany OPZ, oferty które zostały złożone przed korektą (30.04.2021 g. 11.40) i nie ulegną zmianie będą niezwłocznie potwierdzone i weryfikowane po zakończeniu postępowania, tak aby zapewnić równe traktowanie wszystkich oferentów.
Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.: 724-940-246

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie worek.pdf pdf 215.41 2021-04-30 11:40:22 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 materiały profilaktyczne - plecaki/worki odblaskowe Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w załączniku 2250 pc. Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163, Warszawa
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5764 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew minimum 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 21 dni od otrzymania zamówienia. Zgodnie z uzupełnieniem opisanym w załączniku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Dodatkowe kryterium oceny ofert 10% Oferty spełniające wymóg zmieszczenia piłki nożnej rozmiar 5 będą korygowane o minus 10% ilości punktów zgodnie z opisem w załączniku. Oferta która uzyska najmniejszą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. (0)
Unlock the form

The number of page views: 313