Proceeding: ZP.272.3.2021 „Założenie i modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy w Powiecie Leżajskim”

Grażyna Miazga- Paszek
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
Deadlines:
Published : 22-04-2021 15:07:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2456.27 2021-04-22 15:07:00 Proceeding
ZP 272.3.2.2021 SWZ - Instrukcja dla wykonawców.pdf pdf 1425.46 2021-04-22 15:07:00 Proceeding
ZP.272.3.2.2021_Załącznik nr 1 SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 30.06 2021-04-22 15:07:00 Proceeding
ZP.272.3.2.2021_Załącznik nr 2 SWZ- Warunki techniczne_v2.docx docx 35.42 2021-04-22 15:07:00 Proceeding
ZP.272.3.2.2021_Załącznik nr 3 SWZ - Oswiadczenie - o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków.docx docx 23.49 2021-04-22 15:07:00 Proceeding
ZP.272.3.2.2021_Załącznik nr 4 SWZ - Wykaz usług.docx docx 23.63 2021-04-22 15:07:00 Proceeding
ZP.272.3.2.2021_Załącznik nr 5 SWZ - Wykaz osób.docx docx 23.1 2021-04-22 15:07:00 Proceeding
ZP.272.3.2.2021_Załącznik nr 6 SWZ - Zobowiązanie podmiotu III.docx docx 24.28 2021-04-22 15:07:00 Proceeding
ZP.272.3.2.2021_Załącznik nr 7 SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ub sie o zamówienie.docx docx 22.9 2021-04-22 15:07:00 Proceeding
ZP.272.3.2.2021_ Załącznik nr 8 SWZ - Wzór umowy.doc doc 125 2021-04-22 15:07:00 Proceeding
zał_1 do umowy powierzenie danych osobowych.doc doc 58 2021-04-22 15:07:00 Proceeding
ZP.272 3.3.2021_ Załącznik nr 8 SWZ - Wzór umowy - modyfikacja 26.04.2021.doc doc 135.5 2021-04-26 13:26:45 Public message
Zmiana treści SWZ nr 1.pdf pdf 436.54 2021-04-26 13:26:45 Public message
ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 8025.11 2021-04-28 13:16:56 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy i zmiana SWZ nr 2.pdf pdf 732.5 2021-04-28 13:16:56 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 550.07 2021-05-05 14:23:18 Public message

Announcements

2021-05-05 14:23 Grażyna Miazga- Paszek Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-05 09:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia pn. „Założenie i modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy w Powiecie Leżajskim” zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 250 000,00 zł
2021-04-28 13:16 Grażyna Miazga- Paszek Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, odpowiedź na na pytanie Wykonawcy oraz zmiana treści SWZ nr 2

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-04-26 13:26 Grażyna Miazga- Paszek ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

ZP.272 3.3.2021_ Zał [...].doc

Zmiana treści SWZ nr [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 461