Proceeding: ZP.271.1.2021 Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową wewnętrzną w Sądzi – Część I, termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową wewnętrzną w Zbarzewie – Część II, termomodernizacja sali wiejskiej wraz z wymianą okien w Jezierzycach Kościelnych – Część III

Zamówienia Publiczne
Gmina Włoszakowice
Deadlines:
Published : 22-04-2021 12:28:00
Placing offers : 10-05-2021 09:00:00
Offers opening : 10-05-2021 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 567.09 2021-04-22 12:28:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 177.71 2021-04-22 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.doc doc 141.5 2021-04-22 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 120.5 2021-04-22 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 115.5 2021-04-22 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc doc 123.5 2021-04-22 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zadania.doc doc 123 2021-04-22 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ- Projektowane postanowienia umowne.doc doc 156.5 2021-04-22 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Przedmiar robót - dotyczy sali wiejskiej w Sądzi.pdf pdf 86.31 2021-04-22 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Przedmiar robót - dotyczy sali wiejskiej w Zbarzewie.pdf pdf 127.48 2021-04-22 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Przedmiar robót - dotyczy sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych.pdf pdf 75.08 2021-04-22 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ- Klauzura informacyjna RODO.doc doc 36.5 2021-04-22 12:28:00 Proceeding
Odpowiedź Zamawiającego na wniosek Wykonawcy (6.05.2021) .pdf pdf 382.73 2021-05-06 14:43:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (6.05.2021).pdf pdf 33.5 2021-05-06 14:50:02 Public message
SWZ modyfikacja (6.05.2021).pdf pdf 566.99 2021-05-06 14:54:49 Public message

Announcements

2021-05-06 14:55 Zamówienia Publiczne UWAGA!
Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert z dnia 7.05.2021 r. na dzień 10.05.2021 r.
2021-05-06 14:54 Zamówienia Publiczne SWZ po modyfikacji (zmiana terminu składania ofert)

SWZ modyfikacja (6.0 [...].pdf

2021-05-06 14:50 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (6.05.2021r.)

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-05-06 14:43 Zamówienia Publiczne Odpowiedź Zamawiającego na wniosek Wykonawcy z dnia 2 maja 2021r.

Odpowiedź Zamawiając [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 461