Proceeding: Doposażenie budynku Katedry Polowej WP oraz budynków przyległych w elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego

Deadlines:
Published : 22-04-2021 09:21:00
Placing offers: 05-05-2021 09:30:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Construction work

Requirements and specifications

Postępowanie prowadzone jest do kwoty 130 000 zł, tj. zamówień udzielanych do kwoty, o których mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy PZP. Ofertę na formularzu oferty wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie (opakowaniu) zabezpieczonej przed otwarciem na adres Zamawiającego: Stołeczny Zarząd Infrastruktury Aleje Jerozolimskie 97 pokój 118 (kancelaria)

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał nr 1 - Formularz oferty.pdf pdf 707.04 2021-04-22 09:21:00 Proceeding
Zał nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 3751.05 2021-04-22 09:21:00 Proceeding
Zał nr 3 - Wzór umowy.pdf pdf 17876.26 2021-04-22 09:21:00 Proceeding
Zał nr 4 - Wzór oświadczenia o posiadanych uprawnienia.pdf pdf 320.95 2021-04-22 09:21:00 Proceeding
Zał nr 5 - Wzór oświadczenia o robotach na obiektach budowlanych.pdf pdf 390.63 2021-04-22 09:21:00 Proceeding
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 684.55 2021-04-22 09:21:00 Proceeding
Informacja dotycząca dokumentacji z dn. 27.04.2021.pdf pdf 353.97 2021-04-27 13:30:57 Proceeding
Zał nr 1 - Projek Wykonawczy BB.pdf pdf 967.85 2021-04-27 13:30:57 Proceeding
Zał nr 2 - Rys. 1.pdf pdf 287 2021-04-27 13:30:57 Proceeding
Zał nr 3 - Rys. -1.pdf pdf 263.73 2021-04-27 13:30:57 Proceeding
Zał nr 4 - Rys. 2.pdf pdf 148.36 2021-04-27 13:30:57 Proceeding
Zał nr 5 - Rys. 3.pdf pdf 107.65 2021-04-27 13:30:57 Proceeding
Zał nr 6 - Rys. 4.pdf pdf 158.15 2021-04-27 13:30:57 Proceeding
Zał nr 7 - Rys. 4A.pdf pdf 93.42 2021-04-27 13:30:57 Proceeding
Zał nr 8 - Rys. 5.pdf pdf 76.3 2021-04-27 13:30:57 Proceeding
Zał nr 9 - Rys. 6.pdf pdf 299.82 2021-04-27 13:31:07 Proceeding
Zał nr 10 - Rys. 7.pdf pdf 357.75 2021-04-27 13:33:04 Proceeding
Zał nr 11 - Rys. 8.pdf pdf 257.45 2021-04-27 13:33:04 Proceeding
Zał nr 12 - Rys. 9.pdf pdf 300.7 2021-04-27 13:33:04 Proceeding
Zał nr 13 - Rys. 10.pdf pdf 399.76 2021-04-27 13:33:04 Proceeding
Zał nr 14 - Rys. 11.pdf pdf 117.54 2021-04-27 13:33:04 Proceeding
Zał nr 15 - Rys. 12.pdf pdf 85.92 2021-04-27 13:33:04 Proceeding
Zał nr 16 - Rys. 13.pdf pdf 85.77 2021-04-27 13:33:04 Proceeding
Zał nr 17 - Projekt wykonawczy BE.pdf pdf 1273.82 2021-04-27 13:33:04 Proceeding
Zał nr 18 - Rys. E1.1.pdf pdf 235.59 2021-04-27 13:33:04 Proceeding
Zał nr 19 - Rys. E1.2.pdf pdf 234.98 2021-04-27 13:33:18 Proceeding
Zał nr 20 - Rys. E1.pdf pdf 173.74 2021-04-27 13:33:18 Proceeding
Zał nr 21 - Rys. E2.pdf pdf 158.49 2021-04-27 13:33:18 Proceeding
Zał nr 22 - Rys. E3.pdf pdf 243.85 2021-04-27 13:33:18 Proceeding
Zał nr 23 - Rys. E4.pdf pdf 222.34 2021-04-27 13:33:18 Proceeding
Zał nr 24 - Rys. E5.pdf pdf 221.93 2021-04-27 13:33:18 Proceeding
Zał nr 28 - Specyfikacja techniczna odbioru i wykokania robót elektrycznych.pdf pdf 1255.3 2021-04-27 13:33:29 Proceeding
Zał nr 25 - Rys. E6.pdf pdf 256.13 2021-04-27 13:33:29 Proceeding
Zał nr 26 - Rys. E7.pdf pdf 204.76 2021-04-27 13:33:29 Proceeding
Zał nr 27 - Specyfikacja techniczna odbioru i wykokania robót budowlanych.pdf pdf 200.51 2021-04-27 13:33:29 Proceeding
Zał nr 28 - Specyfikacja techniczna odbioru i wykokania robót elektrycznych.pdf pdf 1255.3 2021-04-27 13:34:03 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 255