Proceeding: 18/2021 Remont dachu budynku nr 7 w kompleksie wojskowym przy ul. Gen. Bema w Grudziądzu

Deadlines:
Published : 21-04-2021 20:14:00
Placing offers : 10-05-2021 07:30:00
Offers opening : 10-05-2021 08:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1-1-Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 00037823.pdf pdf 134.1 2021-04-21 20:14:00 Proceeding
2-1-Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.pdf pdf 44826.75 2021-04-21 20:14:00 Proceeding
2-2-Druki - załączniki do SWZ - wersja edytowalna - pomocnicza.zip zip 173.29 2021-04-21 20:14:00 Proceeding
KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 1 Z ZAŁĄCZNIKAMI.pdf pdf 2107.54 2021-04-28 13:58:45 Public message
KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 2-IO.pdf pdf 347.83 2021-05-10 15:32:22 Public message
KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 3-W.pdf pdf 451.13 2021-05-20 15:15:56 Public message

Announcements

2021-05-20 15:15 Magdalena Biernacka KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 3 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - podstawa art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.)

KOMUNIKAT PUBLICZNY [...].pdf

2021-05-10 15:32 Magdalena Biernacka KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 2 - Informacja z sesji otwarcia ofert

KOMUNIKAT PUBLICZNY [...].pdf

2021-05-10 07:30 Buyer message 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy informuje na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.), że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 146.168,88 zł
2021-04-28 13:58 Magdalena Biernacka Komunikat publiczny nr 1 - "Zapytanie do SWZ i odpowiedź Zamawiającego, modyfikacja treści SWZ "

KOMUNIKAT PUBLICZNY [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 454