Proceeding: SOZ.383.15.2021 Dostawa urządzeń medycznych i wyposażenia na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Deadlines:
Published : 21-04-2021 13:29:00
Placing offers : 05-05-2021 09:30:00
Offers opening : 05-05-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 215.23 2021-04-21 13:29:00 Proceeding
SWZ tryb podstawowy.pdf pdf 393.64 2021-04-21 13:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 163 2021-04-21 13:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - Formularz parametrów technicznych i użytkowych.docx docx 54.45 2021-04-21 13:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 A - Projekt umowy - zadanie I i II (002).pdf pdf 116.78 2021-04-21 13:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 B - Projekt umowy - zadanie III-VII.pdf pdf 113.12 2021-04-21 13:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie.doc doc 63.5 2021-04-21 13:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.doc doc 38 2021-04-21 13:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie podmiotów trzecich.doc doc 39 2021-04-21 13:29:00 Proceeding
Odpowiedź na zapytania_23_04.pdf pdf 294.75 2021-04-23 11:19:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 336.48 2021-04-23 11:19:27 Public message
Załącznik Nr 2 - Formularz parametrów technicznych i użytkowych_mod.docx docx 54.25 2021-04-23 11:19:27 Public message
Załącznik Nr 3 A - Projekt umowy - zadanie I i II (002)_mod.pdf pdf 117.63 2021-04-23 11:19:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 34.61 2021-04-27 11:33:49 Public message
Załącznik Nr 2 - Formularz parametrów technicznych i użytkowych_mod2.docx docx 54.73 2021-04-27 11:33:49 Public message
Zmiana SWZ termin składania ofer.pdf pdf 270.47 2021-04-27 11:33:49 Public message
Odpowiedź na zapytania_28_04.pdf pdf 534.98 2021-04-28 11:48:54 Public message
Załącznik Nr 2 - Formularz parametrów technicznych i użytkowych_mod3.docx docx 54.99 2021-04-28 11:48:54 Public message
Załącznik Nr 3 B - Projekt umowy - zadanie III-VII_mod.pdf pdf 113.87 2021-04-28 11:48:54 Public message
Odpowiedź na zapytania_30_04.pdf pdf 264.83 2021-04-30 10:10:10 Public message
Załącznik Nr 2 - Formularz parametrów technicznych i użytkowych_mod4.docx docx 55.1 2021-04-30 10:10:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 96.66 2021-05-05 12:33:02 Public message

Announcements

2021-05-05 12:33 Małgorzata Mikulewcz Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam Informację o złożonych ofertach w postępowaniu
Z poważaniem
Małgorzata Mikulewicz

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-05 09:30 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 53 646,00 zł, w tym:
Zadanie nr 1 - 39 600,00 zł
Zadanie nr 2 - 1 800,00 zł
Zadanie nr 3 - 450,00 zł
Zadanie nr 4 - 8 346,00 zł
Zadanie nr 5 - 900,00 zł
Zadanie nr 6 - 750,00 zł
Zadanie nr 7 - 1 800,00 zł
2021-04-30 10:10 Małgorzata Mikulewcz Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmodyfikowany formularz parametrów technicznych i użytkowych - załącznik nr 2 do SWZ
Małgorzata Mikulewicz

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Załącznik Nr 2 - For [...].docx

2021-04-28 11:48 Małgorzata Mikulewcz Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedzi na zapytania Wykonawców, zmodyfikowany formularz parametrów technicznych i użytkowych - załącznik nr 2 do SWZ oraz zmodyfikowany wzór umowy - załącznik nr 3B do SWZ.
Małgorzata Mikulewicz

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Załącznik Nr 2 - For [...].docx

Załącznik Nr 3 B - P [...].pdf

2021-04-27 11:33 Małgorzata Mikulewcz Szanowni Państwo
w załączeniu przesyłam informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu oraz przesyłam zmodyfikowany formularz parametrów technicznych i użytkowych - załącznik nr 2 do SWZ
Małgorzata Mikulewicz

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik Nr 2 - For [...].docx

Zmiana SWZ termin sk [...].pdf

2021-04-23 11:19 Małgorzata Mikulewcz Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu wraz z załącznikami
Małgorzata Mikulewicz

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik Nr 2 - For [...].docx

Załącznik Nr 3 A - P [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 628