Proceeding: RRG/2021/2/KK Koszenie terenu działki nr 172/4, obr. Wawrów, gm. Santok

Katarzyna Kokocińska
Gmina Santok
Deadlines:
Published : 27-04-2021 13:18:00
Placing offers : 04-05-2021 13:36:00
Offers opening : 04-05-2021 13:41:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 95 728 75 25

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2021-04-28 07:34 Katarzyna Kokocińska Zamawiający informuje, że powierzchnia działki do koszenia wynosi 2700 m2.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Koszenie terenu działki nr 172/4, obr. Wawrów, gm. Santok Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykoszeniu terenu działki nr 172/4, obr. Wawrów, gm. Santok. Usunięciu nie podlegają znajdujące się na terenie działki drzewa i krzewy. Powstały urobek należy pozostawić na terenie nieruchomości. 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 7 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wymagania dodatkowe - 1. Przed przystąpieniem do prac wymagane są oględziny terenu przez Wykonawcę celem prawidłowej wyceny oferty. W celu umówienia się na wizję w terenie - kontakt pod nr tel. 95 728 75 25 2. Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru Wykonawcy z terenu gminy Santok, który posiada zadłużenie w opłatach wobec Gminy, należność za wykonaną usługę zostanie pomniejszona o wartość. zadłużenia. (0)
Unlock the form

The number of page views: 177