Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 9/2021/RB Wykonanie odwodnienia budynku przy ul. Nowokościelnej 11-11A-11B-11C w Tychach.

Artur Wyżkiewicz
Tyskie TBS Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 20-04-2021 11:35:00
Placing offers : 12-05-2021 12:00:00
Offers opening : 12-05-2021 12:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
9-2021-RB projekt.pdf pdf 2115.42 2021-04-20 11:35:00 Subject of the order
9-2021-RB przedmiar robót.pdf pdf 106.13 2021-04-20 11:35:00 Subject of the order
9-2021-RB specyfikacje techniczne.pdf pdf 264.74 2021-04-20 11:35:00 Subject of the order
9-2021-RB wzór umowy.pdf pdf 126.27 2021-04-20 11:35:00 Subject of the order
9-2021-RB opz.pdf pdf 327.28 2021-04-20 11:35:00 Criterion
Rysunek-A-10_Przekró_A-A.pdf pdf 1396.75 2021-05-07 11:04:24 Public message
Rysunek-A-11_Przekrój_B-B.pdf pdf 802.77 2021-05-07 11:04:24 Public message
Rysunek-A-13_Przekrój_E-E.pdf pdf 354.18 2021-05-07 11:04:24 Public message
9-2021-RB otwarcie ofert.pdf pdf 194.2 2021-05-12 13:14:18 Public message

Announcements

2021-05-12 13:14 Artur Wyżkiewicz Informacja z otwarcia ofert.

9-2021-RB otwarcie o [...].pdf

2021-05-12 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę 101.394,97 zł.
2021-05-07 11:04 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przekazujemy rzuty budynku przy ul. Nowokościelnej 11-11C.
Prosimy o ich uwzględnienie przy wycenie przedmiotu zamówienia.

Rysunek-A-10_Przekró [...].pdf

Rysunek-A-11_Przekró [...].pdf

Rysunek-A-13_Przekró [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie odwodnienia ul. Nowokościelna 11 Zgodnie z OPZ.

9-2021-RB projekt.pd [...].pdf

9-2021-RB przedmiar [...].pdf

9-2021-RB specyfikac [...].pdf

9-2021-RB wzór umowy [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6102 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

9-2021-RB opz.pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od 1 czerwca do 31 lipca 2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Ubezpieczenie OC - Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 zł Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Posiadane środki - Oferent posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 200.000,00 zł. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Zdolności techniczne - Wykonawca wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia, polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Zdolności zawodowe - Oferent dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy będą brali udział w realizacji zamówień, to jest osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 532