Proceeding: ZP.271.1.9.2021 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Wiśniowej i w ul. Brzoskwiniiowej w Koronowie

Maria Klapczyńska
Urząd Miejski Koronowo Department: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Deadlines:
Published : 20-04-2021 09:39:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja.zip zip 11171.97 2021-04-20 09:39:00 Proceeding
specyfikacja warunków zamówienia Wiśniowa i Brzoskwiniowa.pdf pdf 696.96 2021-04-20 09:39:00 Proceeding
przedmiar 2021.pdf pdf 220.59 2021-04-20 09:39:00 Proceeding
Załacznik nr 2 - oświadczenie art. 125.doc doc 33.5 2021-04-20 09:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - oferta cenowa.doc doc 47.5 2021-04-20 09:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - umowa projekt.doc doc 194.5 2021-04-20 09:39:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu - 08d903c6-942e-c94a-5218-070001e542b6.pdf pdf 116.32 2021-04-20 09:39:00 Proceeding
odpowiedzi 1-1.pdf pdf 517.67 2021-04-26 15:14:55 Public message
opis techniczny-3.pdf pdf 181 2021-04-26 15:14:55 Public message
Koronowo ul Brzoskwiniowa badania geologiczne.zip zip 7213.49 2021-04-26 15:14:55 Public message
Koronowo_ul._Wi+Ťniowa_badania_geologiczne.zip zip 7585.95 2021-04-26 15:14:55 Public message
doc00153420210422071420.pdf pdf 1103.24 2021-04-26 15:14:55 Public message
informacja - kwota na sfinansowanie — wersja dostępna.pdf pdf 425.41 2021-05-05 09:35:27 Public message
informacja - kwota na sfinansowanie.pdf pdf 131.03 2021-05-05 09:35:27 Public message
informacja z otwarcia ofert — wersja dostępna.pdf pdf 444.67 2021-05-05 13:52:21 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 16.21 2021-05-05 13:52:21 Public message

Announcements

2021-05-05 13:52 Magdalena Gwizdała Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].docx

2021-05-05 09:35 Magdalena Gwizdała Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

informacja - kwota n [...].pdf

informacja - kwota n [...].pdf

2021-04-26 15:14 Maria Klapczyńska Odpowiedzi na zapytania wraz z modyfikacją treści SWZ

odpowiedzi 1-1.pdf

opis techniczny-3.pd [...].pdf

Koronowo ul Brzoskwi [...].zip

Koronowo_ul._Wi+Ťnio [...].zip

doc00153420210422071 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 656