Proceeding: 118/2021 Dwukrotna mineralizacja pasów przeciwpożarowych na terenie administrowanym przez 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim

Deadlines:
Published : 19-04-2021 12:01:00
Placing offers : 05-05-2021 08:30:00
Offers opening : 05-05-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
118_swz.docx.docx docx 91.73 2021-04-19 12:01:00 Proceeding
118_zal.zip zip 5298.65 2021-04-19 12:01:00 Proceeding
OGŁOSZENIE .pdf pdf 74.66 2021-04-19 12:01:00 Proceeding
5a_ projekt umowy 2021 zadanie nr 1 Mileno Jaworze.doc doc 162 2021-04-19 14:29:53 Public message
5b_projekt umowy 2021 zadanie nr 2 góra Hetmańska Konotop.doc doc 162 2021-04-19 14:29:53 Public message
5c_ projekt umowy 2021 zadanie nr 3 Studnica Ziemsko.doc doc 162 2021-04-19 14:29:53 Public message
118_inf_z_otw_ofert.doc doc 48.5 2021-05-05 09:57:46 Public message

Announcements

2021-05-05 09:57 Maria Bajowska Informacja z sesji otwarcia ofert

118_inf_z_otw_ofert. [...].doc

2021-04-19 14:29 Maria Bajowska Zamawiający udostępnia zaktualizowane (obowiązujące) projekty umów.

5a_ projekt umowy 20 [...].doc

5b_projekt umowy 202 [...].doc

5c_ projekt umowy 20 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 354