Proceeding: AZ-P.2021.11 Dostawa leków dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 9 zadań częściowych

Deadlines:
Published : 19-04-2021 11:18:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
AZ-P.2021.11 SWZ.doc doc 517.5 2021-04-19 11:18:00 Proceeding
Załącznik 2_1 - 2_9 do SWZ.xls xls 144.5 2021-04-19 11:18:00 Proceeding
AZ-P.2021.11 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.17 2021-04-19 11:24:31 Proceeding
AZ-P.2021.11 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.pdf pdf 32.79 2021-04-19 11:24:35 Proceeding
AZ-P.2021.11 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 32.8 2021-04-19 11:24:37 Proceeding
AZ-P.2021.11 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf pdf 35.15 2021-04-23 12:08:58 Public message
AZ-P.2021.11 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ nr1.pdf pdf 437.77 2021-04-23 12:08:58 Public message
AZ-P.2021.11 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ nr2.pdf pdf 822.29 2021-04-26 13:41:56 Public message
AZ-P.2021.11 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 398.9 2021-05-05 14:53:39 Public message

Announcements

2021-05-05 14:53 Rafał Nowakowski W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

AZ-P.2021.11 inform [...].pdf

2021-05-05 09:00 Buyer message Zamawiający Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu zgodnie z art. 222 ust 4 Pzp informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:284.292,95 zł brutto.
2021-04-26 13:41 Rafał Nowakowski W załączeniu wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ nr2

AZ-P.2021.11 Wyjaśni [...].pdf

2021-04-23 12:08 Rafał Nowakowski W załączeniu:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
- Wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ nr1

AZ-P.2021.11 Ogłosze [...].pdf

AZ-P.2021.11 Wyjaśni [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 402