Proceeding: 53/ZP/2021 KPP Szydłowiec – remont schodów wejściowych.

Deadlines:
Published : 19-04-2021 10:51:00
Placing offers : 04-05-2021 14:00:00
Offers opening : 04-05-2021 14:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

KPP Szydłowiec – remont schodów wejściowych.


 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SZYDŁOWCU. ul. Kościuszki 194 26-500 SZYDŁOWIEC


1.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1- Opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiary- b.  budowlana, b. elektryczna.

 

2.   Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

a) Oświadczenie o nie zaleganiu w opłacie składek – Oświadczenie – Załącznik nr 2.

b) Oświadczenie RODO - Oświadczenie – Załącznik nr 3.

c) Uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

 

2.       Projekt umowy  – Załącznik nr 4

 

      4.     Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na  

              stronie https://platformazakupowa.pl/

 

      5.     Zamawiający wyłącza ze stosowania przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

             zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w

             zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie

             publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666).

 

     6.     Zamawiający wyłącza ze stosowania przesyłanie za pośrednictwem Platformy innych

            ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 9 listopada  

            2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty

            budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666).

 

     7.   Zawarcie umowy powinno nastąpić w terminie 10 dni, od dnia następnego, po dniu wyłonienia   

           wykonawcy i ogłoszenia informacji o wyborze wykonawcy.

   

     8.   Zamawiający ma możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 191.86 2021-04-19 10:51:00 Proceeding
KPP Szydłowiec-przedmiar br. budowlana.pdf pdf 23.9 2021-04-19 10:51:00 Proceeding
Przedmiar_KPP Szydłowiec - br. elektryczna.pdf pdf 206.86 2021-04-19 10:51:00 Proceeding
OŚWIADCZENIE.PDF PDF 73.55 2021-04-19 10:51:00 Proceeding
Oswiadczenia rodo.pdf pdf 289.34 2021-04-19 10:51:00 Proceeding
projekt umowy KPP Szydłowiec!.pdf pdf 766.14 2021-04-23 13:37:47 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 KPP Szydłowiec – remont schodów wejściowych. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SZYDŁOWCU. ul. Kościuszki 194 26-500 SZYDŁOWIEC - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5764 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji 16.07.2021r. - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 255