Proceeding: ZP.260.6.2021 Dostosowanie budynków MWOMP w Płocku do obowiązujących przepisów ppoż.

Deadlines:
Published : 19-04-2021 09:59:00
Placing offers : 28-04-2021 10:00:00
Offers opening : 28-04-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - ppoż..pdf pdf 13759.89 2021-04-19 09:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ.pdf pdf 4925.19 2021-04-19 09:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - Formularz oferty.doc doc 73.5 2021-04-19 09:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące wykluczenia.docx docx 23.56 2021-04-19 09:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx docx 21.54 2021-04-19 09:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ.pdf pdf 6822.9 2021-04-19 09:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.79 2021-04-19 09:59:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przaznaczyć.pdf pdf 310.57 2021-04-28 10:02:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 277.22 2021-04-28 15:09:39 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 313 2021-05-07 14:40:18 Public message

Announcements

2021-05-07 14:40 Urszula Żołek Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2021-04-28 15:09 Daniel Igielski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-28 10:02 Urszula Żołek Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 211