Proceeding: 339/2021 Odtworzenie czterech sztuk balkonów na elewacji północnej (frontowej) budynku przy ul. Sienkiewicza nr 2 w Brzezinach

Deadlines:
Published : 16-04-2021 12:59:00
Placing offers : 04-05-2021 14:30:00
Offers opening : 04-05-2021 14:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 46 874 36 25  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

____________________________________________________________________________________________________________

Oferty należy składać zgodnie z dokumentacją projektową.

Cena oferty stanowić musi cenę ryczałtową obejmującą wszystkie prace niezbędne do wykonania w celu prawidłowej i zgodnej  ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami realizacji robót budowlanych.

Uwaga: Cena oferty obejmować musi koszt opracowania projektu organizacji ruchu, uzyskania stosownych zezwoleń i opłat za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie do składania ofert na odtworzenie 4szt. balknów Sienkiewicza 2.pdf pdf 916.58 2021-04-16 12:59:00 Proceeding
Wzór oświadczenia, oferty, umowy (2).pdf pdf 2411.57 2021-04-16 12:59:00 Proceeding
załacznik nr 3 wyciąg z dokumentacji.pdf pdf 4835.25 2021-04-16 12:59:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odtworzenie czterech sztuk balkonów na elewacji północnej (frontowej) budynku przy ul. Sienkiewicza nr 2 w Brzezinach odtworzenie czterech sztuk balkonów na elewacji północnej (frontowej) budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 2 w Brzezinach zgodnie z dokumentacją projektową wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5654 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji 20% - liczony ilością dni od daty podpisania umowy realizacji całości robót 20% (0)
3 Okres gwarancji 20% - liczony ilością miesięcy gwarancji 20% (0)
Unlock the form

The number of page views: 250