Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 14/ZP/21 Wykonanie remontu sanitariatów wraz z wymianą poziomów podposadzkowych w budynku 353 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 16-04-2021 09:22:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 93.77 2021-04-16 11:47:06 Proceeding
SWZ 14.pdf pdf 978.98 2021-04-16 09:22:00 Proceeding
SWZ 14.docx docx 346.72 2021-04-16 09:22:00 Proceeding
353 termo AMW_CHARAKTERYSTYKA.pdf pdf 233.74 2021-04-19 10:42:02 Proceeding
353 termo AMW_inwentaryzacja_opis i fot.pdf pdf 5548.86 2021-04-19 10:42:02 Proceeding
353 termo AMW_STWIOR.pdf pdf 1270.68 2021-04-19 10:42:02 Proceeding
353 termo dec i wkz.pdf pdf 436.66 2021-04-19 10:42:02 Proceeding
353 zgłoszenie i wkz.pdf pdf 354.41 2021-04-19 10:42:02 Proceeding
353_Projekt termo całość.pdf pdf 67664.69 2021-04-19 10:42:03 Proceeding
Sanitariaty 353 projekt całość.pdf pdf 50574.35 2021-04-19 10:42:27 Proceeding
Sanitariaty 353 STWiORB.pdf pdf 128.71 2021-04-19 10:42:27 Proceeding
Sanitariaty 353-przedmiar.pdf pdf 188.87 2021-04-19 10:42:27 Proceeding
AMW_Gdynia_PLAN_SYTUACYJNY_353.JPG JPG 3236.88 2021-04-19 10:52:28 Proceeding
zapytania I.pdf pdf 632.31 2021-04-26 13:58:26 Public message
ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 37.69 2021-04-28 07:58:03 Public message
Zmiana do SWZ 14.pdf pdf 495.86 2021-04-28 07:58:03 Public message
Oświadczenie do zmiany Zał. 14.docx docx 12.5 2021-04-28 07:58:03 Public message
informacja z otwarcia 14.pdf pdf 327.94 2021-05-05 11:59:58 Public message
Zawiadomienie o wyborze 14.pdf pdf 540.89 2021-05-14 12:11:23 Public message
14 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 328.33 2021-05-05 09:00:00 Public message

Announcements

2021-05-14 12:11 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-05-05 11:59 Zamówienia Publiczne Informacja z sesji otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-05 09:00 Buyer message Informacja o wysokości środków

14 Informacja o fina [...].pdf

2021-04-28 07:58 Zamówienia Publiczne Zmiana do SWZ

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana do SWZ 14.pdf

Oświadczenie do zmia [...].docx

2021-04-26 13:58 Zamówienia Publiczne Zapytania i odpowiedzi

zapytania I.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 644