Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-01/2021 Dostawa kruszyw budowlanych wraz z transportem

Deadlines:
Published : 16-04-2021 07:51:00
Placing offers : 26-04-2021 09:00:00
Offers opening : 26-04-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłszenie dostawa kruszyw.pdf pdf 167.38 2021-04-16 07:51:00 Proceeding
SWZ Dostawa kruszyw.doc doc 460.5 2021-04-16 07:51:00 Proceeding
2021.04.26-01 Informacja z otwarcia ofert - Dostawa kruszyw.docx docx 109.75 2021-04-26 14:32:27 Public message
2021.05.07-01 Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.docx docx 102.56 2021-05-07 14:09:13 Public message
2021.05.10-01 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 102.39 2021-05-10 13:02:26 Public message

Announcements

2021-05-10 13:02 Monika Serafin Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021.05.10-01 Inform [...].docx

2021-05-07 14:09 Monika Serafin Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

2021.05.07-01 Inform [...].docx

2021-04-26 14:32 Monika Serafin Informacja z otwarcia ofert

2021.04.26-01 Inform [...].docx

2021-04-26 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
W ramach zamówienia podstawowego:
Część 1: 258 608,73 zł brutto
Cześć 2: 61 003,08 zł brutto
Część 3: 10 947,00 zł brutto
Część 4: 55 104,00 zł brutto
Część 5: 21 280,23 zł brutto
Część 6: 24 600,00 zł brutto
Część 7: 67 408,92 zł brutto
Część 8: 14 043,53 zł gross
Część 9: 8 118,00 zł brutto
Część 10: 10 169,64 zł brutto

Razem - zamówienie podstawowe + prawo opcji
Część 1: 317 161,65 zł brutto
Cześć 2: 76 253,85 zł brutto
Część 3: 13 683,75 zł brutto
Część 4: 68 880,00 zł brutto
Część 5: 28 373,64 zł brutto
Część 6: 29 520,00 zł brutto
Część 7: 84 261,15 zł brutto
Część 8: 16 852,23 zł gross
Część 9: 10 824,00 zł brutto
Część 10: 12 712,05 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 564