Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.6.2021 Remont nawierzchni dróg powiatowych

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 16-04-2021 11:49:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: Remont nawierzchni dróg powiatowych.

Zakres rzeczowy: rekonstrukcja odcinków nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych nr 2192D pomiędzy miejscowościami Rogoźnik Kłębanowice, 2194D Chojnów Goliszów, 2214D Miłkowice Niedźwiedzice, 2211D Jaroszówka Zamienice. Zakres zadania dotyczy wykonania nowej konstrukcji warstwy ścieralnej, na przygotowanym podłożu poprzez remont ubytków i wybojów, likwidację załamań, zaniżeń i profilowanie oraz wzmocnienia poboczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji warunków zamówienia rozdz. IV i  rozdz. XXIV.

4. Termin składania ofert: 05.05.2021 r. do godz. 09:00 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnickiSzanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.3 2021-04-16 11:49:10 Proceeding
SWZ rozdz. I-XXIV.pdf pdf 432.41 2021-04-16 11:49:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXV Załączniki.zip zip 410.68 2021-04-26 14:12:49 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie SWZ z dnia 19.04.2021.pdf pdf 132.74 2021-04-19 12:28:23 Public message
SWZ rozdz. I-XXIV po zmianie z 19.04.2021.pdf pdf 437.48 2021-04-19 12:28:23 Public message
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt. 1 v.2.pdf pdf 177.34 2021-04-26 14:10:51 Public message
05 Opis techniczny, 2194D 2211D 2214D 2192D zmiana z 26.04.2021.pdf pdf 140.48 2021-04-26 14:10:51 Public message
02 Formularz ofertowy Jaroszówka Zamienice 2211D zmieniony 26.04.2021.xlsx xlsx 11.4 2021-04-26 14:10:51 Public message
SWZ rozdz. XXVI Dokum techn po zmianie z 26.04.2021.zip zip 15733.52 2021-04-26 14:10:51 Public message
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt. 2.pdf pdf 161.64 2021-04-29 11:00:43 Public message
zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu IV2021r..pdf pdf 192.94 2021-04-29 11:00:43 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 176.87 2021-05-05 14:09:30 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 182.86 2021-05-11 14:10:27 Public message

Announcements

2021-05-11 14:10 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo,
w załączniku do niniejszego komunikatu publikujemy informację o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-05-05 14:09 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z informacją z otwarcia ofert opublikowaną w załączniku do niniejszego komunikatu.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2021-05-05 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 1.200.000 zł brutto.
2021-04-29 11:00 Jolanta Korfanty Informacja z dnia 29.04.2021 r.: Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na kolejne, drugie, pytanie do SWZ.
Odpowiedź opublikowano w załącznikach do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

zatwierdzenie tymcza [...].pdf

2021-04-26 14:10 Jolanta Korfanty Informacja z dnia 26.04.2021 r.: Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. Odpowiedź wprowadza zmiany treści SWZ.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

05 Opis techniczny, [...].pdf

02 Formularz ofertow [...].xlsx

SWZ rozdz. XXVI Doku [...].zip

2021-04-19 12:28 Jolanta Korfanty Informacja z dnia 19.04.2021 r.: Zapraszamy do zapoznania się ze zmianą treści SWZ (polegającą na podaniu uzasadnienia braku podziału na części) opublikowaną w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.
W drugim załączniku udostępniamy zmienioną SWZ rozdz. I-XXIV. Zmiana jest zaznaczona zielona czcionką.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ rozdz. I-XXIV po [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1253