Proceeding: 2021/BZP 00033344/01 Budowa drogi leśnej nr 1036 i nr 1035 w leśnictwie Graniczne. Znak sprawy : SA.270.2.2021.S3

Deadlines:
Published : 15-04-2021 12:53:00
Placing offers : 30-04-2021 11:00:00
Offers opening : 30-04-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1.1_SWZ_dr.1035-1036.pdf pdf 618.65 2021-04-15 12:53:00 Proceeding
1.2_Zał. do_SWZ_dr.1035-1036.zip zip 13165.11 2021-04-15 12:53:00 Proceeding
1.3_PW_częsc rys_dr.1035-1036.zip zip 8037.11 2021-04-15 12:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_2021-BZP 00033344-01.pdf pdf 150.55 2021-04-15 12:53:00 Proceeding
Oferta firmy DROGBUD.zip zip 2115.06 2021-05-02 07:18:12 Public message
Oferta firmy PBDiM DROMO.zip zip 1429.27 2021-05-02 07:18:12 Public message
Oferta firmy ŻWIR-WIK.zip zip 1286.47 2021-05-02 07:18:12 Public message
8_Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.pdf pdf 255.43 2021-04-15 14:44:54 Public message
Odpowiedzi na pyt. do SWZ.pdf pdf 555.27 2021-04-26 12:50:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #446703.pdf pdf 93.83 2021-04-30 13:19:13 Public message

Announcements

2021-05-02 07:18 Jan Mazurek Działając na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający udostępnia złożone oferty:

Oferta firmy DROGBUD [...].zip

Oferta firmy PBDiM D [...].zip

Oferta firmy ŻWIR-WI [...].zip

2021-04-30 13:19 Jan Mazurek Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający
w załączonym pliku zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-30 11:00 Buyer message Nadleśnictwo Bartoszyce zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 1 065 639,33 zł brutto.
2021-04-26 12:50 Jan Mazurek Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wzmocnienia podłoża?

Pytanie 2 :
Jaki tok postępowania Zamawiający przewiduje w przypadku, kiedy okaże się, że materiał pozyskany z wykopów nie będzie nadawał się do wbudowania w pobocza?

Pytanie 3 :
Czy Wykonawca ma wycenić zachowanie skrajni drogowej pomiędzy koronami drzew?

Pytanie 4 :
Pozycja 8 przedmiaru robót tj. Studnie chłonne o wymiarach 1,5x1,5 m i głębokości 1,5 m wypełnione kruszywem grubym.
Zwracamy się z prośbą o załączenie rysunku szczegółowego wykonania studni chłonnych.

W związku z powyższym, zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania w załączonym pliku :

Odpowiedzi na pyt. d [...].pdf

2021-04-15 14:44 Jan Mazurek Zamawiający informuje, że z dniem 09.04.2021r. zmianie uległa Instrukcja dla wykonawców. W dokumentach przetargowych została załączona Instrukcja nieaktualna. (załącznik: 8_Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy)
W związku z powyższym zamawiający załącza nowa Instrukcję, obowiązującą od dnia 09.04.2021r.

8_Instrukcja składan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 385