Proceeding: 2021/BZP 00033266 Modernizacja części skweru św. Wojciecha pomiędzy ulicami Pomorską i Szumana w Starogardzie Gdańskim

Jarosław Mikołajski
Urząd Miasta Starogard Gdański
Deadlines:
Published : 15-04-2021 15:09:00
Placing offers : 29-04-2021 15:15:00
Offers opening : 29-04-2021 15:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja techniczna.zip zip 105324.85 2021-04-15 15:09:00 Proceeding
Formularz ofertowy.odt odt 32.5 2021-04-15 15:09:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 193.03 2021-04-15 15:09:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 113.67 2021-04-15 15:09:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.09 2021-04-15 15:09:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna uzupełnienie.zip zip 126914.89 2021-04-27 14:48:10 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1.pdf pdf 99.39 2021-04-27 14:49:44 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 104.99 2021-04-29 15:05:07 Public message

Announcements

2021-04-29 15:15 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 200.000,00 zł.
2021-04-29 15:05 Jarosław Mikołajski W załączeniu zamawiający zamieszcza zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-04-27 14:49 Jarosław Mikołajski W załączeniu zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-04-27 14:48 Jarosław Mikołajski W załączeniu zamawiający zamieszcza uzupełnienie dokumentacji technicznej.

Dokumentacja technic [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 351