Proceeding: WZA.271.7.2021.WGS Przebudowa ulic: Narutowicza, Dworcowej i Hallera w Mogilnie w zakresie ścieżek rowerowych i chodników

Karolina Popielarz
Gmina Mogilno
Deadlines:
Published : 15-04-2021 10:48:00
Placing offers : 30-04-2021 11:00:00
Offers opening : 30-04-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_08d8ffd7-a79a-1146-7eb3-a000013e2687.pdf pdf 114.84 2021-04-15 10:48:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1328.95 2021-04-15 10:48:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 961.24 2021-04-15 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - dokumentacja projektowa.zip zip 181476.36 2021-04-15 10:48:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 28-04-2021.pdf pdf 77.68 2021-04-28 13:30:45 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 31.77 2021-04-30 13:14:31 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 54.39 2021-05-07 11:51:46 Public message

Announcements

2021-05-07 11:51 Karolina Popielarz Dzień dobry.
Zamawiający działając zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p., niniejszym zawiadamia, że do realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulic: Narutowicza, Dworcowej i Hallera w Mogilnie w zakresie ścieżek rowerowych i chodników” wybrano ofertę:
Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa
Dariusz Białobrzycki
Os. K. Wielkiego 14a/1
62-200 Gniezno.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu.
Karolina Popielarz

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2021-04-30 13:14 Karolina Popielarz Dzień dobry.
W załączeniu zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.
Karolina Popielarz

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-04-30 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 455 408,73 zł brutto.
2021-04-28 13:30 Karolina Popielarz Dzień dobry. Informuje się, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na swojej stronie internetowej www.bip.mogilno.pl oraz na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno. Pytania i odpowiedzi w załączonym piśmie. Karolina Popielarz

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 395