Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.3.2021 Zakup zamiatarki na potrzeby Drogowej Służby Liniowej

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 14-04-2021 12:44:00
Placing offers : 27-04-2021 11:30:00
Offers opening : 27-04-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: Zakup zamiatarki na potrzeby Drogowej Służby Liniowej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn.: Zakup zamiatarki na potrzeby Drogowej Służby Liniowej.

Miejsce wykonania dostawy: Baza Drogowej Służby Liniowej Powiatu Legnickiego, ul. Cmentarna 1A, Legnica, województwo dolnośląskie.


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ rozdz. I-XXIV.pdf pdf 398.79 2021-04-14 12:44:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 84.51 2021-04-14 12:44:00 Proceeding
Ogłoszenie odpowiedzi na pyt. 1-4.pdf pdf 177.26 2021-04-20 10:45:47 Public message
SWZ rozdz. I-XXIV po zmianie 20.04.2021.pdf pdf 403.79 2021-04-20 10:45:47 Public message
SIWZ rozdz. XXV Załączniki po zmianie z 20.04.2021 w zał. nr 1.zip zip 176.36 2021-04-20 10:45:47 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 159.09 2021-04-27 13:36:22 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 169.6 2021-05-04 11:44:36 Public message

Announcements

2021-05-04 11:44 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem postępowania opublikowanym w załączniku do niniejszego komunikatu.

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-04-27 13:36 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z informacją z otwarcia ofert opublikowaną w załączniku do niniejszego komunikatu.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2021-04-27 11:30 Buyer message Kwota, jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia, wynosi 200.000 zł brutto.
2021-04-20 10:45 Jolanta Korfanty Informacja z dnia 20.04.2021 r.: Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do zamawiającego w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. Odpowiedź na pytanie nr 3 zmienia treść SWZ (obniża minimalny parametr "wysokość podnoszenia zbiornika na nieczystości").
Pliki: "Ogłoszenie odpowiedzi na pyt, 1-4", "SWZ zrodział I-XXIV po zmianie 20.04.2021" oraz "SIWZ rozdz. XXV Załączniki po zmianie z 20.04.2021 w zał. nr 1" stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.
Prosimy o korzystanie ze zmienionego Formularza ofertowego (zał. nr 1 do SWZ) przy składaniu ofert.

Ogłoszenie odpowiedz [...].pdf

SWZ rozdz. I-XXIV po [...].pdf

SIWZ rozdz. XXV Załą [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 514