Proceeding: WIB/TP1/1/R/4 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa systemu zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej dla kompleksów wojskowych w Inowrocławiu-Latkowie 12 WOG (zadanie 11778), w Toruniu 12 WOG (zadanie 11779) oraz w Więcławicach 12 WOG (zadanie 11780).

Deadlines:
Published : 14-04-2021 11:49:00
Placing offers : 05-05-2021 10:00:00
Offers opening : 05-05-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie bzp.pdf pdf 44.37 2021-04-14 11:49:00 Proceeding
SWZ skonwertowana.pdf pdf 948.11 2021-04-14 11:49:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 11038.83 2021-04-14 11:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz oferty..zip zip 99.21 2021-04-14 11:49:00 Proceeding
Projekt umowy RB 11778 11779 11780.doc doc 392 2021-04-14 11:49:00 Proceeding
szczególowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 26.94 2021-04-14 11:49:00 Proceeding
Wymogi dot dokumentacji budowlanej_wszystko.zip zip 18350.12 2021-04-14 11:49:00 Proceeding
STWOR 11778.zip zip 35967.6 2021-04-14 11:49:00 Proceeding
STWOR 11779.zip zip 19583.91 2021-04-14 11:49:00 Proceeding
STWOR 11780.zip zip 16355.96 2021-04-14 11:49:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 768.42 2021-04-30 09:39:55 Public message
zmiana BZP.pdf pdf 24.76 2021-04-30 09:39:55 Public message
09 FORMULARZ CENOWY 11778 11779 11780 - modyfikacja.xls xls 52.5 2021-04-30 09:49:33 Public message
modyfikacja.pdf pdf 318.1 2021-04-30 12:55:55 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 250.03 2021-05-05 10:34:33 Public message

Announcements

2021-05-05 10:34 Marta Lewandowska zestawienie ofert

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2021-05-05 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 235.600,00 zł.
2021-04-30 12:55 Marta Lewandowska modyfikacja - zmiana terminu składania ofert

modyfikacja.pdf

2021-04-30 09:49 Marta Lewandowska uaktualniony formularz cenowy

09 FORMULARZ CENOWY [...].xls

2021-04-30 09:39 Marta Lewandowska odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

zmiana BZP.pdf

2021-04-28 09:48 Marta Lewandowska Informuję, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 05.05.2021r.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 580