Proceeding: 43/BZP-U.510.32/2021/LB „Modernizacja chodników i jezdni ul. Zakopiańskiej od ul. Bema do ul. Kartuskiej w Gdańsku” w ramach Programu Modernizacji Chodników

Deadlines:
Published : 14-04-2021 10:09:00
Placing offers : 06-05-2021 12:00:00
Offers opening : 06-05-2021 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.04.2021.pdf pdf 120.37 2021-04-14 10:09:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 240.11 2021-04-14 10:09:00 Proceeding
3. OPZ.pdf pdf 196.68 2021-04-14 10:09:00 Proceeding
4. Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 443.19 2021-04-14 10:09:00 Proceeding
5. Załączniki 1-13 do OPZ.zip zip 245790 2021-04-14 10:09:00 Proceeding
6. Dokumenty edytowalne.docx docx 38.28 2021-04-14 10:09:00 Proceeding
7. Harmonogram rzeczowo-finansowy.xlsx xlsx 14.31 2021-04-14 10:09:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.04.2021 r..pdf pdf 34.94 2021-04-28 15:07:29 Public message
2. Zmiana treści SWZ z dnia 28.04.2021 r..pdf pdf 90.08 2021-04-28 15:07:29 Public message
Zał. do odpowiedzi nr 1.zip zip 598.1 2021-04-30 09:01:48 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 30.04.2021 r..pdf pdf 93.55 2021-04-30 09:01:48 Public message
Zał. do odpowiedzi nr 4 ZAŁ. 4 SSTWIOB - zamienne.zip zip 1749.7 2021-04-30 13:43:32 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ 2 z dnia 30.04.2021 r..pdf pdf 148.67 2021-04-30 13:43:32 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ 3 z dnia 30.04.2021.pdf pdf 123.61 2021-04-30 13:43:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.05.2021 r..pdf pdf 105.35 2021-05-06 12:47:40 Public message
Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 98.6 2021-05-06 12:00:00 Public message

Announcements

2021-05-06 12:47 Lucyna Borzyszkowska Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.05.2021 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-06 12:00 Buyer message Kwota na sfinansowanie zamówienia

Kwota na sfinansowan [...].pdf

2021-04-30 13:43 Lucyna Borzyszkowska Wyjaśnienia treści SWZ 3 z dnia 30.04.2021

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-04-30 13:43 Lucyna Borzyszkowska Wyjaśnienia treści SWZ 2 z dnia 30.04.2021 r.

Zał. do odpowiedzi n [...].zip

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-04-30 09:01 Lucyna Borzyszkowska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 30.04.2021 r.

Zał. do odpowiedzi n [...].zip

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-04-28 15:07 Lucyna Borzyszkowska Zmiana treści SWZ z dnia 28.04.2021 r.

1. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

2. Zmiana treści SWZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1167