Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.3.2021 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie miasta Jarosław i Radymno

Deadlines:
Published : 13-04-2021 14:32:00
Placing offers : 28-04-2021 10:00:00
Offers opening : 28-04-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 7 Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 15.76 2021-04-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 Wykaz robót budowlanych .docx docx 16.62 2021-04-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 Wykaz sprzętu, narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych.docx docx 16.43 2021-04-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 10 do SWZ-Projektowane postanowienia umowy ( wzór umowy).doc doc 161 2021-04-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 11 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.docx docx 16.43 2021-04-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 12 Specyfikacja techniczna.docx docx 171.35 2021-04-13 14:32:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 480.96 2021-04-13 14:32:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 107.06 2021-04-13 14:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Formularz oferty.docx docx 25.18 2021-04-13 14:32:00 Criterion
Załącznik Nr 2 Kosztorys ofertowy.docx docx 22.69 2021-04-13 14:32:00 Criterion
Załącznik Nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx docx 16.68 2021-04-13 14:32:00 Criterion
Załącznik Nr 4 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx docx 22.56 2021-04-13 14:32:00 Criterion
Załącznik Nr 5 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY.docx docx 16.1 2021-04-13 14:32:00 Criterion
Załącznik Nr 6 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY.docx docx 15.95 2021-04-13 14:32:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 727.57 2021-04-28 12:54:33 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 544.28 2021-05-07 08:32:27 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 61.15 2021-05-19 08:57:45 Public message

Announcements

2021-05-19 08:57 Marcin Cetnarowicz Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-05-07 08:32 Marcin Cetnarowicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-04-28 12:54 Marcin Cetnarowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-28 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 200.000,00 zł (brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik Nr 1 Formu [...].docx

Załącznik Nr 2 Koszt [...].docx

Załącznik Nr 3 OŚWIA [...].docx

Załącznik Nr 4 OŚWIA [...].docx

Załącznik Nr 5 ZOBOW [...].docx

Załącznik Nr 6 OŚWIA [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 510