Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.4.2021 Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIIIw.); restauracja i odnowienie budynków - etap 6

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 12-04-2021 15:09:00
Placing offers : 29-04-2021 09:00:00
Offers opening : 29-04-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIIIw.); restauracja i odnowienie budynków - etap 6.

Zakres rzeczowy: Niniejsze zamówienie obejmuje wyłącznie prace na budynku nr 2

Miejsce wykonania zamówienia: budynek nr 2 Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole, województwo dolnośląskie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ rozdz. XXVI. Zapraszamy na stronę: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

4. Termin składania ofert: 29.04.2021 r. do godz. 09:00 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 108.05 2021-04-12 15:09:00 Proceeding
SIWZ rozdz. XXV Załączniki.zip zip 354.7 2021-04-12 15:09:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna.zip zip 8260.25 2021-04-12 15:09:00 Proceeding
SWZ rozdz. I-XXIV bud 2.pdf pdf 432.34 2021-04-13 15:28:41 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie SWZ z dnia 19.04.2021.pdf pdf 141.02 2021-04-19 12:29:56 Public message
SWZ rozdz. I-XXIV po zmianie z 19.04.2021.pdf pdf 436.35 2021-04-19 12:29:56 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 168.19 2021-04-29 12:52:22 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 181.63 2021-05-05 12:40:31 Public message

Announcements

2021-05-05 12:40 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem postępowania opublikowanym w załączniku do niniejszego komunikatu.

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-04-29 12:52 Jolanta Korfanty Zapraszamy do zapoznania się z Informacją z otwarcia ofert opublikowaną w załączniku do niniejszego komunikatu.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2021-04-29 09:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia, wynosi 820 000 zł
2021-04-19 12:29 Jolanta Korfanty Informacja z dnia 19.04.2021 r.: Zapraszamy do zapoznania się ze zmianą treści SWZ (polegającą na podaniu uzasadnienia braku podziału na części) opublikowaną w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.
W drugim załączniku udostępniamy zmienioną SWZ rozdz. I-XXIV. Zmiana jest zaznaczona zielona czcionką.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ rozdz. I-XXIV po [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 659