Proceeding: Zp/10/PN-10/21 Dostawy gazów medycznych na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Deadlines:
Published : 09-04-2021 09:28:00
Placing offers : 10-05-2021 08:30:00
Offers opening : 10-05-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Edytowalne załączniki.docx docx 96.28 2021-04-09 09:28:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 154.53 2021-04-09 09:28:00 Proceeding
SWZ.PDF PDF 962.24 2021-04-09 09:28:00 Proceeding
Załącznik 1-6.pdf pdf 468.02 2021-04-09 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy 25.02.2021 (2).pdf pdf 241.37 2021-04-09 09:28:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 2354.93 2021-04-28 12:23:03 Public message
Ogłoszenie I.pdf pdf 74.2 2021-04-30 09:09:19 Public message
Załącznik nr 1 dla p.1 - zmiana.docx docx 30.32 2021-04-30 09:09:19 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 844.01 2021-04-30 09:09:19 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 801.32 2021-05-10 08:41:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 971.55 2021-05-10 12:53:07 Public message
Wynik p.3.pdf pdf 477.94 2021-05-13 13:55:35 Public message
wynik p. 1,2.PDF PDF 916.49 2021-05-24 09:01:26 Public message

Announcements

2021-05-24 09:01 Andrzej Nowiński wynik postępowania dla pakietów nr 1,2

wynik p. 1,2.PDF

2021-05-13 13:55 Andrzej Nowiński Wynik p.3

Wynik p.3.pdf

2021-05-10 12:53 Andrzej Nowiński Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-10 08:41 Andrzej Nowiński Informacje o kwocie

Informacja o kwocie. [...].pdf

2021-04-30 09:09 Andrzej Nowiński Zmiana SWZ

Ogłoszenie I.pdf

Załącznik nr 1 dla p [...].docx

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2021-04-28 12:23 Andrzej Nowiński Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 610