Proceeding: 2021/BZP 00028012/01 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka-Lipnica Mała na odcinku I w km od 4+780,00 do km 5+028,00, na odcinku II w km od 6+738,30 do km 7+763,00 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski PZD-ZP.261.11.2021

Deadlines:
Published : 06-04-2021 14:51:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021.11.Ogłoszenie.pdf pdf 2460.28 2021-04-06 14:51:00 Proceeding
2021.11.Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 1499.74 2021-04-06 14:51:00 Proceeding
2021.11.Zał.1A.Dokumentacja projektowa.zip zip 425873.96 2021-04-06 14:51:00 Proceeding
2021.11.Zał.1B do SWZ.Dokumentacja projektowa.zip zip 378989.46 2021-04-06 14:51:00 Proceeding
2021.11.Zał.1C do SWZ.Dokumentacja projektowa.zip zip 477408.39 2021-04-06 14:51:00 Proceeding
2021.11.Zał.1D do SWZ.Dokumentacja projektowa.pdf pdf 6941.93 2021-04-06 14:51:00 Proceeding
2021.11.Zał.1E do SWZ.Dokumentacja projektowa.pdf pdf 14009.84 2021-04-06 14:51:00 Proceeding
2021.11.Zał.2 do SWZ.STWiORB.pdf pdf 1581.8 2021-04-06 14:51:00 Proceeding
2021.11.Zał.3.Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 1709.59 2021-04-06 14:51:00 Proceeding
2021.11.Zał.4.Formularz ofertowy I.docx docx 146.32 2021-04-06 14:51:00 Proceeding
2021.11.Zał.5.Oświadczenie.Art.125 ust.1.docx docx 31.61 2021-04-06 14:51:00 Proceeding
2021.11.Zał.6.Oświadczenie.Art.125 ust.4.docx docx 31.91 2021-04-06 14:51:00 Proceeding
2021.11.Zał.7.Oświadczenie.Art.125 ust.5.docx docx 31.55 2021-04-06 14:51:00 Proceeding
2021.11.Zał.8.Oświadczenie o aktualności.doc doc 42.5 2021-04-06 14:51:00 Proceeding
2021.11.Zał.9.Oświadczenie o aktualności.dot.Wykonawców wspólnie ubiegających się.doc doc 40 2021-04-06 14:51:00 Proceeding
2021.11.Zał.10.Oświadczenie o aktualności.Podmiot udostępniający.doc doc 40.5 2021-04-06 14:51:00 Proceeding
2021.11.Zał.11.Wykaz robót.docx docx 29.97 2021-04-06 14:51:00 Proceeding
2021.11.Zał.12.Wykaz osób.docx docx 30.01 2021-04-06 14:51:00 Proceeding
2021.11.Zał.13.Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 28.98 2021-04-06 14:51:00 Proceeding
2021.11.Zmiana nr 1 treści SWZ.pdf pdf 877.24 2021-04-23 13:31:35 Public message
2021.11.Zał.4.Aktualny formularz ofertowy .docx docx 146.68 2021-04-23 13:31:35 Public message
2021.11.Zmiana nr 2 treści SWZ.pdf pdf 970.8 2021-04-27 14:29:58 Public message
2021.11.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.91 2021-04-27 14:30:44 Public message
2021.11.Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 751.69 2021-04-28 14:42:32 Public message
2021.11.Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 735.56 2021-05-05 13:05:57 Public message

Announcements

2021-05-05 13:05 Małgorzata Wojtas INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Działając na podstawie art.222 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (Zamawiający) udostępnia Informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała na odcinku I w km od 4+780,00 do km 5+028,00, na odcinku II w km 6+738,30 do km 7+763,00 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski z dnia 5 maja 2021 r. znak PZD-ZP.261.11.2021

2021.11.Informacja z [...].pdf

2021-05-05 12:49 Małgorzata Wojtas The message was withdrawn by the Buyer.
2021-05-05 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 3 284 584,42 zł brutto.
2021-04-28 14:42 Anna Michałczak WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 284 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała na odcinku I w km od 4+780,00 do km 5+028,00, na odcinku II w km 6+738,30 do km 7+763,00 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski

2021.11.Wyjaśnienia [...].pdf

2021-04-27 14:31 Anna Michałczak PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Działając na podstawie art. 286 ust.5 Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała na odcinku I w km od 4+780,00 do km 5+028,00, na odcinku II w km 6+738,30 do km 7+763,00 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski
Nowy termin składania ofert upływa 5 maja 2021 o godz.9:00
2021-04-27 14:30 Anna Michałczak OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Działając na podstawie art. 271 ust.4 Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała na odcinku I w km od 4+780,00 do km 5+028,00, na odcinku II w km 6+738,30 do km 7+763,00 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski, z dnia 27 kwietnia 2021 r. nr 2021/BZP 00028012/01

2021.11.Ogłoszenie o [...].pdf

2021-04-27 14:29 Anna Michałczak ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 286 ust.7 Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 2 treści Specyfikacja warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała na odcinku I w km od 4+780,00 do km 5+028,00, na odcinku II w km 6+738,30 do km 7+763,00 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski, z dnia 27 kwietnia 2021 r. znak PZD-ZP.261.11.2021

2021.11.Zmiana nr 2 [...].pdf

2021-04-23 13:31 Anna Michałczak ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 286 ust.7 Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 1 treści Specyfikacja warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała na odcinku I w km od 4+780,00 do km 5+028,00, na odcinku II w km 6+738,30 do km 7+763,00 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski, z dnia 23 kwietnia 2021 r. znak PZD-ZP.261.11.2021

2021.11.Zmiana nr 1 [...].pdf

2021.11.Zał.4.Aktual [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 962