Proceeding: Przeglądy okresowe oraz gwarancyjne systemów klimatyzacji w budynkach: Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Sądu Rejonowego w Mogilnie, Sądu Rejonowego w Nakle, Sądu Rejonowego w Szubinie, Sądu Rejonowego w Tucholi, Sądu Rejonowego w Żninie.

Deadlines:
Published : 06-04-2021 08:31:00
Placing offers : 12-04-2021 08:00:00
Offers opening : 12-04-2021 08:05:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

W imieniu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców z zapraszamy do składania ofert na:

Przeglądy okresowe oraz gwarancyjne systemów klimatyzacji w budynkach: Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Sądu Rejonowego w Mogilnie, Sądu Rejonowego w Nakle, Sądu Rejonowego w Szubinie, Sądu Rejonowego w Tucholi, Sądu Rejonowego w Żninie.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: od 16 kwietnia 2021r. do 31 marca 2022r.

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;

- referencje: wymagania opisane w "Opisie zamówienia i warunkach uczestnictwa w postępowaniu"

Szczegółowe wymagania wobec wykonawcy oraz zakres czynności opisany został w załączniku
"Opis zamówienia i warunki uczestnictwa w postępowaniu"

Proszę o wypełnienie załącznika "Formularz ofertowy". Po wypełnieniu pól w kolorze żółtym uzyskają Państwo kwotę roczny koszt przeglądów (pole w kolorze czerwonym), który należy wpisać na Platformie zakupowej.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 52 32 53 185

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Umowa klima 2021-wzór.pdf pdf 172.05 2021-04-06 08:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia..pdf pdf 123.68 2021-04-06 08:31:00 Proceeding
Warunki uczestnictwa w postępowaniu.pdf pdf 129.75 2021-04-06 09:27:46 Proceeding
Formularz ofertowy 2021.xlsx xlsx 11.92 2021-04-06 09:28:54 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeglądy okresowe oraz gwarancyjne systemów klimatyzacji w budynkach: Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Sądu Rejonowego w Mogilnie, Sądu Rejonowego w Nakle, Sądu Rejonowego w Szubinie, Sądu Rejonowego w Tucholi, Sądu Rejonowego w Żninie. Proszę podać całkowity koszt obsługi urządzeń w terminie od 16 kwietnia 2021r. do 31 marca 2022r. 1 service Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wały Jagiellońskie 2
85-12, Bydgoszcz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
5 Referencje - proszę o załączenie min. 4 listów referencyjnych zgodnych z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu Attachment required (0)
6 Autoryzacja - Proszę dołączyć skany wszystkich wymaganych dokumentów autoryzacyjnych producentów wyszczególnionych w opisie zamówienia. Attachment required (0)
7 Certyfikaty - Proszę dołączyć skany: 1.Certyfikat Fgaz- przedsiębiorstwa 2.Certyfikat f-gazowy dla personelu Attachment required (0)
8 Certyfikat OC Wykonawcy - Proszę o dołączenie skanu polisy ubezpieczeniowej OC na kwotę określoną w opisie zamówienia Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 420