Proceeding: WZP.271.2.2021.E Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy, w sektorach II i V - pozostających w zorganizowanym przez Miasto Bydgoszcz systemie odbioru odpadów komunalnych

Adam Wesołowski
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 02-04-2021 10:14:00
Placing offers : 30-04-2021 11:00:00
Offers opening : 30-04-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Aukcja elektroniczna.pdf pdf 271.49 2021-04-02 10:14:00 Proceeding
Formularz oferty.doc doc 70.5 2021-04-02 10:14:00 Proceeding
JEDZ - wzor.doc doc 186.5 2021-04-02 10:14:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 155.93 2021-04-02 10:14:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamoweinia (OPZ) z zalacznikami.7z 7z 12848.34 2021-04-02 10:14:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 764.75 2021-04-02 10:14:00 Proceeding
Zalaczniki nr 1 i 2 do formularza oferty.xlsx xlsx 16.5 2021-04-02 10:14:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 340.85 2021-04-22 13:23:18 Public message
Zmodyfikowany wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf pdf 498.51 2021-04-22 13:23:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert (WZP.271.2.2021.E).pdf pdf 168.75 2021-04-30 13:06:39 Public message

Announcements

2021-04-30 13:06 Adam Wesołowski Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-30 11:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 uPzp, Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
1) w zakresie sektora II - 11 004 087,- zł brutto,
2) w zakresie sektora V - 14 638 329,09 zł brutto.
2021-04-22 13:23 Adam Wesołowski Odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zmodyfikowany wzor u [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1110