Proceeding: MAT/56/2021 DOSTAWA MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW MAT/56/2021

Patrycji Ziarno-Garula
4 Regionalna Baza Logistyczna
Deadlines:
Published : 02-04-2021 09:41:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.2 2021-04-02 09:41:00 Proceeding
2. SWZ - 56 materiały pędne i smary.pdf pdf 392.01 2021-04-02 09:41:00 Proceeding
3. Zalacznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (cz. 1).xlsx xlsx 18.48 2021-04-02 09:41:00 Proceeding
4. Zalacznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (cz. 2).xlsx xlsx 18.49 2021-04-02 09:41:00 Proceeding
5. Zalacznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (cz. 3).xlsx xlsx 18.47 2021-04-02 09:41:00 Proceeding
6. Zalacznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (cz. 4).xlsx xlsx 18.52 2021-04-02 09:41:00 Proceeding
7. Załacznik nr 3 wzór umowy MAT 56.pdf pdf 14654.65 2021-04-02 09:41:00 Proceeding
8. Załącznik nr 2 do SWZ - wzór JEDZ.docx docx 42.77 2021-04-02 09:41:00 Proceeding
9. Załącznik nr 4 do SWZ - wzór gwarancji należytego wykonania umowy.docx docx 23.5 2021-04-02 09:41:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 175.49 2021-05-05 11:52:41 Public message

Announcements

2021-05-05 11:52 Patrycji Ziarno-Garula Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-05 09:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia (zamówienie gwarantowane) wynosi:
Część 1 – 775 000,00 zł
Część 2 – 8 000,00 zł
Część 3 – 12 000,00 zł
Część 4 – 130 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 678